Szyfrowanie pliku - Funkcja main()
Kod był wyświetlany 1381 razy.
  /*
 Name: Szyfrowanie pliku - Funkcja main()
 Copyright: GPL GNU
 Date: 21-01-2008 18:11:13
 Description: 
 Szyfrowanie pliku wejściowego (wykorzystanie funkcji main().
 Uwaga: Przed uruchomieniem programu należy utworzyć plik tekstowy o nazwie 
 plikwe.txt i zapisać do niego tekst, który ma być zaszyfrowany.
*/

#include<iostream>
#include<string>
#include<fstream>

using namespace std;

/* w lini polecen nalezy podac dwie nazwy plikow */

int main(int a, char*tab[])
  {
   char znak;
   
   /* sprawdzenie czy w lini polecen podano dwie nazwy plikow*/
   if(a !=3)
    {
     cout<<" W lini polecen nie podano nazw plikow ";
     getchar();
     return 0;
    }
    
   else
     {
      
      ifstream plikwe(tab[1]); //odczyt pliku z dysku
      ofstream plikwy(tab[2]); //zapis do plku
      
      if(plikwe&&plikwy)
             
      {
       /* wyświetlenie komunikatu o wykonanych czynnościach 
         to jest zaszyfrowani pliku i zapisania tekstu w nowym pliku*/
       
       cout <<"\n\n\tSzyfrowanie pliku: "<<tab[1];
       cout<<"\n\n\tZapisanie: "<<tab[2];
       
       plikwe>>noskipws; //pominięcie białych znaków
       
       while(plikwe>>znak)
          {
           if(znak>=32&&znak<=125)
            ++znak;
            plikwy<<znak;
          }}}
             
           cin.ignore();
           getchar();
           return 0;
      } 
         
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT