Szyfrowanie pliku - Funkcja main()
Kod był wyświetlany 1409 razy.
    /*
  Name: Szyfrowanie pliku - Funkcja main()
  Copyright: GPL GNU
  Date: 21-01-2008 18:11:13
  Description: 
  Szyfrowanie pliku wejściowego (wykorzystanie funkcji main().
  Uwaga: Przed uruchomieniem programu należy utworzyć plik tekstowy o nazwie 
  plikwe.txt i zapisać do niego tekst, który ma być zaszyfrowany.
*/

#include<iostream>
#include<string>
#include<fstream>

using namespace std;

/* w lini polecen nalezy podac dwie nazwy plikow */

int main(int a, char*tab[])
    {
     char znak;
      
      /* sprawdzenie czy w lini polecen podano dwie nazwy plikow*/
      if(a !=3)
        {
          cout<<" W lini polecen nie podano nazw plikow ";
          getchar();
          return 0;
       }
        
      else
          {
            
            ifstream plikwe(tab[1]); //odczyt pliku z dysku
            ofstream plikwy(tab[2]); //zapis do plku
           
           if(plikwe&&plikwy)
                         
           {
              /* wyświetlenie komunikatu o wykonanych czynnościach 
                 to jest zaszyfrowani pliku i zapisania tekstu w nowym pliku*/
              
              cout <<"\n\n\tSzyfrowanie pliku:  "<<tab[1];
              cout<<"\n\n\tZapisanie:  "<<tab[2];
              
              plikwe>>noskipws; //pominięcie białych znaków
              
              while(plikwe>>znak)
                   {
                     if(znak>=32&&znak<=125)
                        ++znak;
                        plikwy<<znak;
                   }}}
                          
                     cin.ignore();
                     getchar();
                     return 0;
           } 
                  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT