Manpulatory boolalpha, noboolalpha;
Kod był wyświetlany 2125 razy.
  /*
 Name: Manpulatory boolalpha, noboolalpha;
 Copyright: GPL GNU
  Date: 22-02-2008 19:36:46
 Description: 
*/

#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main()
{
 float x ;
 bool stan ;
  /*
  Standardowe strumienie obiektowe:
	cin -	strumień wejściowy, zwykle klawiatura
	cout -	strumień wyjściowy, zwykle ekran
  */

  cout <<"\n\n\t\t\t Manipulatory bootalpha i noboolalpha:"<<endl;
  
  cout<<"------------------------------------------------------------------------------";
  cout<<"\n\n\t\tProgram sprawdza czy wprowadzona liczba jest dodatnia";
  cout<<"\n\n\t Podaj wartosc x: ";
  cin>>x;
  
  /* boolapha - wartosci typu bool przedstawia w postaci alfabetycznej (true, false)
   noboolapha - zmienia dzialanie manipulatora boolapha na przeciwne
   operatory używaja biblioteki iomanip.h
  */
  
  stan=1;
  if(x>=0)
  {
   stan=1;
   cout<< boolalpha<<"\n\n\t\tWynik= "<<stan<<endl<<endl<<endl;
   cout<< noboolalpha<<"\n\t\tWynik= "<<stan;
  }
   else
  {
   stan=0;
   cout<< boolalpha<<"\n\n\t\tWynik= "<<stan<<endl<<endl;
   cout<< noboolalpha<<"\n\t\tWynik= "<<stan;
   } 
   
	cin.ignore();
	getchar();
	
  return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT