Odczytywanie zawartości pliku z pom. białych znakow - noskipws
Kod był wyświetlany 3122 razy.
  /*
 Name:Odczytywanie zawartości pliku z pom. białych znakow - noskipws 
 Copyright: GPL GNU
 Date: 4-01-08 23:05
 Description: 
*/

#include<iostream>
#include<fstream>
#include<string>
using namespace std;

 int main()
  {
   char x,y;
   string tekst;
   
   cout<<"\n\n\tProgram wyswietla zawartosc wskazanego pliku";
   cout<<"\n\tz z bialymi znakami i w drugi,m przypadku bez bialych znakow";
   cout<<"\n\n\tPodaj nazwe pliku ";
   cin>>tekst;
  
    cout<<"\n\n\t";
    ifstream nazwa(tekst.c_str()); // odczyt z pliku
    
    /*wyprowadzenie tekstu znak po znaku z pominieciem bialych znakow*/  
      if(nazwa)
       {
       nazwa>>noskipws; // odrotne działanie do operatora skipws
       while(nazwa>>x) 
       cout<<x; 
       }     
       
    cin.ignore();
    getchar();
    return 0;
   }
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT