Manipulatory scientific, setprecision,noshowpos
Kod był wyświetlany 2048 razy.
  /*
 Name: Manipulatory scientific, setprecision,noshowpos
 Copyright: GPL GNU
 Date: 15-09-2007 15:21:14
 Description: 
*/

#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main()
{
 float liczba;
 
  
  cout <<"\n\n\tDzialanie manipulatorow scientific,setprecision, noshowps"<<endl;
  
  cout<<"------------------------------------------------------------------------------";
  
  cout<<"\n\n\t Podaj liczbe rzeczywista co najmniej z dokladnoscia"<<"\n\t do czwartego miejsca po przecinku: ";
  cin>>liczba;
   
 /*
 scientific - przedstawia wartosci zmiennprzecinkowe w notacji"naukowej"
 setprecision(int n) - ustawia doladnosc liczb zmiennoprzecinkowych 
 noshowpos - zmiania dzialanie manipulatora showpos przeciwne
 */
  
 cout<<"\n\n\t\t"<<liczba<<"\t\t"<<scientific<< liczba <<"\t\t"<<setprecision(2)<<noshowpos<<liczba<<endl<<endl;

 cin.ignore();
 getchar();
	
 return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT