Manipulatory setw(int n),setfill(char c), internal
Kod był wyświetlany 2270 razy.
  /*
 Name: Manipulatory setw(int n),setfill(char c), internal 
 Copyright: GPL GNU
 Date: 15-09-2007 14:19:46
 Description: 
*/

#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main()
{
 int liczba ;
 
  
  cout <<"\n\n\tDzialanie manipulatora setw,internal,setfill"<<endl;
  
  cout<<"------------------------------------------------------------------------------";
  
  cout<<"\n\n\t Podaj liczbe naturalna w systemie dziesietnym: ";
  cin>>liczba;
 
 /*
 setw(int n) - okresla minimalna szerokosc pola
 setfill(char c) - ustawia znaki wypelniajace nieznaczace pozycje liczby
 wymagana biblioteka iomanip.h
 
 internal - ustawia tzw. "justowane wewnetrzne"
 */
 
 cout<<"\n\n\t\tLiczba: "<<setw(12)<<liczba<<" "<<setw(12)<<internal<<setfill('*')<<liczba<<endl;
 
 cin.ignore();
 getchar();
	
 return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT