Manipulatory hex, oct,dec, showbase,showpos
Kod był wyświetlany 2387 razy.
  /*
 Name: Manipulatory hex, oct,dec, showbase,showpos
 Copyright: GPL GNU
 Date: 15-09-2007 11:07:22
 Description: 
*/

#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main()
{
 int liczba ;
 
  
  cout <<"\n\n\tDzialanie manipulatora hex, oct,dec, showbase,showpos "<<endl;
  
  cout<<"------------------------------------------------------------------------------";
  
  cout<<"\n\n\t Podaj liczbe naturalna w systemie dziesietnym: ";
  cin>>liczba;
 
 /*
 dec - dokonuje konwersji liczb calkowitych do/z postaci dziesietnej
 hex- dokonuje konwersji do/z notacji szesnastkowej
 oct - dokonuje konwersji do/z notacji ósemkowej
 wymagana biblioteka iomanip.h
 showbase - wyswietla prefix zawierajacy informacje o podstawie systemu dla liczb calkowitych (o lub 0xh)
 showpos - zawsze generuje znak + dla liczb nieujemnych
 */
 
 cout<<"\n\n\t\tHex: "<<hex<<showbase<<liczba<<endl;
 cout<<"\n\n\t\tDec: "<<dec<<showpos<<liczba<<endl;
 cout<<"\n\n\t\tOct: "<<oct<<showbase<<liczba<<endl;
 
 cin.ignore();
 getchar();
	
 return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT