Funkcja M_PI
Kod był wyświetlany 1539 razy.
  /*
 Name: Funkcja M_PI
 Copyright: GPL GNU
 Author: WJL
 Date: 09-01-10 21:46
 Description: 
 Program wypisuje kolejne przybliżenia liczby Pi 
*/
#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<cmath>
using namespace std;

int main()
  {
     int n;
     cout<<"\n\n\tPodaj liczbe miejsc po przecinku <= 10: ";
     cin>>n;
     cout<<setw(10)<<"\n\n\t Liczba Pi: "<<setprecision(n+1)<<M_PI;
     cin.ignore();
     getchar();
     return 0;
  }
     
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT