Chiński Test Pierwszości
Kod był wyświetlany 1874 razy.
  /*
 Name: Chiński Test Pierwszości
 Copyright: GPL GNU
 Author: Radek Szczygiel
 Date: 27-11-08 15:37
 Description: Algorytm testuje czy dana liczba jest pierwsza.
*/

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  unsigned long long n=0,tmp=0,result=1;  //rezerwujemy zmienne na potrzebne obliczenia
  unsigned long long i=0,j=0;
  short int word [(sizeof(n))+1] = {0};  //tablica ktora przechowuje binarna postc podanej liczby (w odwotnej kolejnosci)

  cout<<"Podaj liczbe do sprawdzenia !"<<endl;
  cin>>n;
  tmp=n;

  if(n==2)                 //jeśli n==2 to odrazu wypisujemy
  {
   cout<<"\nTAK";
   cin.ignore();
   getchar();
   return 0;
  }


  while(tmp>=1)                                //dzielimy liczbe na postac binarna
  {
    word[i]=tmp%2;
    tmp/=2;
    i++;
  }

  unsigned long long *reszta = new unsigned long long [i+1];         //deklarujemy tablice na przechowywanie reszt
  reszta[0]=2;

  for(j=1;j<=i;j++)                              //liczmy reszty
    reszta[j]=((reszta[j-1]%n)*(reszta[j-1]%n))%n;

  for(j=0;j<=i;j++)                              //wyliczamy koncowy rezultat
    if(word[j]==1)
      result*=reszta[j];

  result%=n;

  if(result==2)                                //wypisujemy rezultat na ekranie
    cout<<"TAK";
  else
    cout<<"NIE";

  cout<<endl;

  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}


  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT