Liczba antypierwsze
Kod był wyświetlany 3908 razy.
  /*
 Name: Liczba antypierwsze
 Copyright: GPL GNU
 Date: 02-11-09 09:34
 Description: 
        Liczbę antypierwszą definiujemy jako liczbę, która ma więcej 
        dzielników niż każda dodatnia liczba całkowita mniejsza od niej. 
        Kolejnymi liczbami antypierwszymi są: 1 (1 dzielnik), 
        2 (2 dzielniki), 4 (3 dzielniki), 6 (4 dzielniki), 12 
        (6 dzielników) itd.*/

#include <iostream>
#include <fstream>
 using namespace std;void liczba( int n)
 {
int k;
int x=0;
ofstream lista;
lista.open("b.txt");
int max = 0,ile,j;

   for (k = 1; k <= n; k++)
  {
   ile = 0;
   j = 1;

/* sprawdzamy czy liczba k jest liczba antypierwsza*/

   while (j * j < k)
   {
    /* analizujemy liczby od 1 do pierwiastka z k w poszukiwaniu
      dzielnikow */
    if (k % j == 0)
     ile += 2; /* mamy 2 dzielniki: j i k/j */
    j++;
   }
   if (j * j == k) /* mamy dzielnik - pierwiastek z k */
    ile++;
   if (ile > max)
   {
    /* liczba jest antypierwsza */
    ++x;
    max = ile;
    cout<<k<<"\t";
   lista<<k<<"; " ;
   }
  }
  cout<<"\n\n\tLiczb antypierwszych jest: "<<x;
  lista.close();
}
  int main()
  {
  int n;
   cout<<"\n\n\tPodaj gorny kres zbioru: ";
   cin>>n;
   cout<<"\n\n";
   liczba(n);

  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
 }
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT