Liczba antypierwsze
Kod był wyświetlany 3305 razy.
    /*
  Name: Liczba antypierwsze
  Copyright: GPL GNU
  Date: 02-11-09 09:34
  Description: 
               Liczbę antypierwszą definiujemy jako liczbę, która ma więcej 
               dzielników niż każda dodatnia liczba całkowita mniejsza od niej. 
               Kolejnymi liczbami antypierwszymi są: 1 (1 dzielnik), 
               2 (2 dzielniki), 4 (3 dzielniki), 6 (4 dzielniki), 12 
               (6 dzielników) itd.*/

#include <iostream>
#include <fstream>
 using namespace std;void liczba( int n)
 {
int k;
int x=0;
ofstream lista;
lista.open("b.txt");
int max = 0,ile,j;

     for (k = 1; k <= n; k++)
    {
      ile = 0;
      j = 1;

/* sprawdzamy czy liczba k jest liczba antypierwsza*/

      while (j * j < k)
     {
        /* analizujemy liczby od 1 do pierwiastka z k w poszukiwaniu
           dzielnikow */
        if (k % j == 0)
          ile += 2; /* mamy 2 dzielniki: j i k/j */
        j++;
      }
      if (j * j == k) /* mamy dzielnik - pierwiastek z k */
        ile++;
      if (ile > max)
      {
        /* liczba jest antypierwsza */
        ++x;
        max = ile;
       cout<<k<<"\t";
      lista<<k<<"; " ;
      }
    }
    cout<<"\n\n\tLiczb antypierwszych jest: "<<x;
    lista.close();
}
   int main()
   {
    int n;
     cout<<"\n\n\tPodaj gorny kres zbioru: ";
     cin>>n;
     cout<<"\n\n";
     liczba(n);

    cin.ignore();
    getchar();
    return 0;
  }
    
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT