Cyfra jedności
Kod był wyświetlany 2479 razy.
  /*
 Name: Cyfra jedności... 
 Copyright: GPL GNU

 Date: 03-12-2007 22:14:54
 Description:

Silnia
Niech będzie nieujemną liczbą całkowitą. Liczbę (czytaj-silnia) definiuje się 
następująco. Jeśli to. Dla,jest równe iloczynowi wszystkich liczb od 1 do,czyli.
 Na przykład.
Zadanie
Napisz program, który
•wczyta ze standardowego wejścia nieujemną liczbę całkowitą,
•policzy cyfrę jedności w zapisie dziesiętnym liczby,
•wypisze wynik na standardowe wyjście.
Wejście
Pierwszy i jedyny wiersz standardowego wejścia zawiera dokładnie jedną nieujemną
 liczbę całkowitą
Wyjście
W pierwszym i jedynym wierszu standardowego wyjścia Twój program powinien zapisać
 dokładnie jedną cyfrę równą cyfrze jedności w zapisie dziesiętnym liczby .
Przykład
Dla danych wejściowych:
4
poprawną odpowiedzią jest:
4
Potęga 3 pkt
Dla danej nieujemnej liczby całkowitej należy obliczyć cyfrę jedności (ostatnią 
cyfrę w zapisie dziesiętnym) liczby .
Zadanie
Napisz program, który
•wczytuje ze standardowego wejścia nieujemną liczbę całkowitą,
•oblicza cyfrę jedności w zapisie dziesiętnym liczby,
•wypisuje wynik na standardowe wyjście.
Wejście
Pierwszy i jedyny wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą.
Wyjście
Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać cyfrę jedności w zapisie 
dziesiętnym liczby. 
*/

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int liczba;
	long long int silnia=1;
	cout<<"Podaj liczbe w zakresie od 0 do 30000"<<endl;
	cin>>liczba;
	if(liczba<0||liczba>30000)
	{
		cout<<"Liczba poza zakresem."<<endl;
		system("pause");
		return 0;
	}
	if(liczba==0)
	{
		cout<<"Cyfra jednosci to: 1"<<endl;
		system("pause");
		return 0;
	}
	/*Zmienna typu long wystarcza na liczenie liczb do 13. Pozniej wynik n silni jest poza zakresem.
	5!=120, więc 120 * każda kolejna liczba, np. 6, 7 itd. da ostatnią cyfrę = 0.
	Więc:
	*/
	if(liczba>=5)
	{
		cout<<"Cyfra jednosci to: 0"<<endl;
		if(liczba<=12)     // dla liczb <13 mozemy obliczyc silnie i ja dodatkowo podac. Wynik miesci sie w long-u
		{
			for(int i=1;i<=liczba;i++)
	{
		silnia=silnia*i;
	}
    cout<<"Silnia to: "<<silnia<<endl;
		}
		system("pause");
		return 0;
	}
	for(int i=1;i<=liczba;i++)  //Dla liczb mniejszych od 5 program liczy silnię zwykłym sposobem
	{
		silnia=silnia*i;
	}
	cout<<"Silnia to: "<<silnia<<endl;
	while(silnia>=10)      //Wyznaczenie cyfry jednosci
	{
		silnia=silnia%10;
	}
	cout<<"Cyfra jednosci to: "<<silnia<<endl;
	system("pause");
	return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT