Liczby szczęśliwe
Kod był wyświetlany 2964 razy.
  /*
Name: Liczby szczesliwe
Copyright: GPL GNU
Date:10-05-09 13:01
Description: 
Dla danej liczby N (dla N < 100000), należy wyświetlić ostatnią 
liczbę szczęśliwą mniejszą od N.   

 Algorytm ustalania liczb szczęśliwych:
     
 Mamy szereg liczb: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,...
    A = {a1, ..., an} = {1, 2, 3, ..., n}
    
Iteracja 1: usuwamy co drugą liczbę z początkowego ciągu liczb. 
Usuwamy elementy począwszy od drugiego elementu ciągu. 
    A := A - {a2, a4, a6, ...}

Iteracja 2: Z pozostałych elementów ciągu pobieramy drugi element (jest nim 3). 
A zatem usuwamy w 2 iteracji co 3 element ciągu. 

Iteracja n: Bierzemy n-ty element ciągu, który powstał po (n-1) iteracji. 
Jest nim an. W związku z tym usuwamy co an-ty element ciągu. Przykładowo 
w 4 iteracji element a4 = 7, a zatem z ciągu usuwamy co siódmy element.  
*/
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
int i,j,k=3,newk=0,l=2,m,n;
bool *tab;
do
{
 cout<<"\n\n\tPodaj N: ";
 cin>>n;
 }
while(n<2);

n--;
tab=new bool[n];
for(i=0;i<n;i++)      //wykonanie pierwszej iteracji
{
        if((i+1)%2==0)
        tab[i]=false;
        else
        tab[i]=true;
        }

do
{
 m=0;
 j=0;
 for(i=0;i<n;i++)
 {
         if(tab[i]==true)   //jezeli liczby jeszcze nie sa wyrzucone
         {
                 j++;    
                 if(j==k)  //kiedy dojdzie do k-tego elementu
                 {
                     tab[i]=false; //wyrzuc go
                     j=0;      //i licz od nowa
                     }
                 else
                 {
                   m++; //ile jeszcze zostalo niewyrzuconych 
                   if(newk==0&&m>l) //wyznacz nowe k
                   newk=i+1;
                   }       
                 }
         }
k=newk;
newk=0;
l++; //iteracja
}
while(k<=m);  //dopuki ilosc elementow ciagu jest wystarczajaca do wyrzucania
 
for(i=n-1;i>=0;i--)
{
          if(tab[i]==true)
          {
                  cout<<"\n\t"<<i+1<<"\n\n\t";
                  break;
                  }
          }
delete(tab);
system("pause");
return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT