Liczby gnomiczne
Kod był wyświetlany 2695 razy.
  /*
Name: Liczby gnomiczne
Copyright: GPL GNU
Date: 10.02.2009
Description:
Liczby gnomiczne to liczby postaci 2n+1,
które dodane do kwadratu liczby n
dają kwadrat następnej liczby.
*/

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;

int main()
{
  int n,pom,pom1,gnomiczna;
  double liczba;

  cout<<"\n\n\tPodaj dla jakiego n ma byc wyznaczona liczba gnomiczna: ";
  cin>>n;

  gnomiczna=2*n+1;
  pom=n*n;
  pom1=n+1;
  liczba=pow(pom1,2);

  cout<<"\n\tLiczba gnomiczna "<<gnomiczna;
  cout<<"\n\n\tSprawdzenie czy liczba 2n+1 jest liczba gnomiczna: "<<"\n\n\tn^2: "<<pom<<"\n\n\t(n+1)^2: "<<liczba;

  cout<<"\n\n";
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT