Liczby szalone
Kod był wyświetlany 2943 razy.
  /*
Name:Liczby szalone
Copyright: GPL GNU
Date:12-01-08 18:14
Description
 Dodatnią liczbę całkowitą nazywamy szaloną, jeśli zawiera co najwyżej:
 jedno zero
 dwie dwójki
 trzy trójki
 cztery czwórki
 pięć piątek
 sześć szóstek
 siedem siódemek
 osiem ósemek
 dziewięć dziewiątek

 */
#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
	long int a,b;  //Poczatek, koniec przedzialu
		cout<<"Podaj poczatek przedzialu: ";
	cin>>a;
	cout<<"Podaj koniec przedzialu: ";
	cin>>b;
	if(a<1||a>2000000000)
	{
		cout<<"Liczba poza przedzialem"<<endl;
		system("pause");
		return 0;
	}
	if(b<1||b>2000000000)
	{
		cout<<"Liczba poza przedzialem"<<endl;
		system("pause");
		return 0;
	}
	if(a>b)
	{
		cout<<"Poczatek przedzialu musi byc mniejszy od jego konca"<<endl;
		system("pause");
		return 0;
	}
	int jed,dwa,trz,czt,pie,sze,sie,osi,dzi;  //zmienne zliczajace cyfry
	long int kopia_a;
	for(a;a<=b;a++)
	{
		kopia_a=a;
		jed=0;
		dwa=0;
		trz=0;
		czt=0;
		pie=0;
		sze=0;
		sie=0;
		osi=0;
		dzi=0;
		while(kopia_a>=1)
		{
			if(kopia_a%10==1)
			{
				jed=jed+1;
			}
			if(kopia_a%10==2)
			{
				dwa=dwa+1;
			}
			if(kopia_a%10==3)
			{
				trz=trz+1;
			}
			if(kopia_a%10==4)
			{
				czt=czt+1;
			}
			if(kopia_a%10==5)
			{
				pie=pie+1;
			}
			if(kopia_a%10==6)
			{
				sze=sze+1;
			}
			if(kopia_a%10==7)
			{
				sie=sie+1;
			}
			if(kopia_a%10==8)
			{
				osi=osi+1;
			}
			if(kopia_a%10==9)
			{
				dzi=dzi+1;
			}
			kopia_a=kopia_a/10;
		}
		if(jed<=1&&dwa<=2&&trz<=3&&czt<=4&&pie<=5&&sze<=6&&sie<=7&&osi<=8&&dzi<=9&&a>=10)
		{
			cout<<a<<endl;
		}
	}
	system("pause");
	return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT