Liczby względnie pierwsze
Kod był wyświetlany 3568 razy.
  /*
Name: Liczby względnie pierwsze
Copyright: GPL GNU
Date:27-01-2009 22:03:54
Description:Liczby naturalne dodatnie a1,...,an
nazywamy względnie pierwszymi, jeśli ich NWD
jest liczba 1. Oznacza to, że żadna
liczba naturalna większa
od 1 nie dzieli jednocześnie liczb a1,...,an.
*/
#include <iostream>
using namespace std;

int nwd(int a, int b)
{
int reszta;
while(a!=0)
    {
    reszta=b%a;
    b=a;
    a=reszta;
    }
    return b;
}
int main()
{
    int b,a;
    int pomoc;
    cout<<"\n\n\tLICZBY WZGLEDNIE PIERWSZE \n ";
    cout<<"\n\n\tPodaj mniejsza z liczb: ";
    cin>>b;
    cout<<"\n\n\tPodaj wieksza z liczb: ";
    cin>>a;
    if(b>a)
    swap(b,a);

     pomoc=nwd(a, b);
     cout<<"\n\n\tNajwiekszy wspolny dzielnik liczb - "<<a<<" i "<<b<<" to "<< pomoc;
     if(pomoc>1)
     cout<<"\n\n\tNie sa to liczby wzglednie pierwsze";
     else
     cout<<"\n\n\tSa to liczby wzglednie pierwsze";

cin.ignore();
getchar();
return 0;
} 
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT