Liczby palindromiczne podzielne przez k
Kod był wyświetlany 2834 razy.
  /*

Name: Liczby palindromiczne podzielne przez k
        Copyright: GPL GNU
        Date:19-01-2009 20:36:42
        Description: Napisz program poszukujący liczb palindromicznych
        podzielnych przez k,należących do przedziału <a,b>. Użytkownik
        podaje wartość k oraz granice przedziału (a i b, przy czym:
        0 < a < b < 1 000 000).Palindromem nazywamy wyraz, który wygląda
        jednakowo gdy czytamy go odlewej do prawej i od prawej
        do lewej strony, np. 121 jest liczbą palindromiczną, podobnie
        99, 3553, 19791 itp. Nie tylko liczby mogą być palindromami:
        sformułowanie ‘madam, i’m Adam’ jest nim również.
*/

#include<iostream>
using namespace std;

bool palindr(int liczba)
{
  if(liczba<10)
    return false;
  else
  {
    int tab[10];
    int i=0,ile=0;
    do
    {
      tab[i++]=liczba%10;
      ile++;
    }
    while((liczba/=10)>0);
    bool spr=true;
    int l=ile-1;
    for(int i=0;i<ile-1;i++,l--)
      if(tab[i]!=tab[l])
      {
        spr=false;
        break;
      }
    return spr;
  }
}

int main()
{
  int a,b,k,i;
  cout<<"\n\n\tProgram poszukujacy liczb palindromicznych podzielnych przez k"
    <<"\n\tnalezacych do przedzialu <a,b>"<<endl;
  cout<<"\n\tPodaj zakres <a,b>:";
  cout<<"\n\ta: ";
  cin>>a;
  cout<<"\n\tb: ";
  cin>>b;
  cout<<"\n\tPodaj dzielnik: ";
  cin>>k;
  if(a>1000000 || a<=0)
  {
    cout<<"\n\tBlad danych!\n\n\t";
    system("pause");
    return 0;
  }
  if(b>1000000 || b<=0)
  {
    cout<<"\n\tBlad danych!\n\n\t";
    system("pause");
    return 0;
  }
  if(k==0)
  {
    cout<<"\n\tBlad danych!\n\n\t";
    system("pause");
    return 0;
  }
  cout<<"\n\n\tZnalezione liczby: \n\n\t";
  for(i=a;i<b;++i)
  {
    if(i%k==0)
      if(palindr(i))
        cout<<i<<"\t";
  }
  cout<<"\n\n";
  system("pause");
  return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT