Liczba ciekawa
Kod był wyświetlany 3174 razy.
  /*
 Name: Liczba ciekawa
 Copyright: GPL GNU
 Date: 24-02-2008 22:46:46
 Description:
 Dodatnią liczbę całkowitą nazywamy ciekawą, jeśli
 liczba jej dzielników jest 13x mniejsza niż suma
 liczb pierwszych, które są dzielnikami tej liczby. 
*/

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;
int main ()
{
  int a;
  int i,j=0;
  int p;//ilość powtórzeń
  int suma=0;
  cout<<"\n\n\t\tSPRAWDZENIE CZY DANA LICZBA JEST LICZBA CIEKAWA";
  cout<<"\n\n\t\tPodaj liczbe: ";
  cin>>a;
  for(i=2;i<=a;i++)
  {
           p=0;
           if(a%i==0)
           {
                while(a%i==0)
                {
                j++;
                a=a/i;
                suma=suma+i;
                p++;
                }
                if(p > 1)
                {
                cout<<"\n\n\t\t"<<i<<"\tLiczba wystapien ("<<p<<")";
                }
                if(p == 1)
                cout<<"\n\n\t\t"<<i;
           }  
  }
  cout<<"\n\n\tLiczba czynnikow: "<<j;
  cout<<"\n\n\n\tSuma czynnikow: "<<suma;
  
  if((suma/j)==13)
          cout<<"\n\n\tTo jest liczba ciekawa";
          else
          cout<<"\n\n\tTo nie jest liczba ciekawa";
  
  cin.ignore();        
  getch();
  return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT