Liczby zaprzyjaźnione
Kod był wyświetlany 4643 razy.
  /*
 Name: Liczby zaprzyjaźnione
 Copyright: GPL GNU
 Date: 01-12-07 09:09
 Description: 
 Liczby zaprzyjaźnione to para różnych liczb naturalnych takich, że suma 
 dzielników każdej z tych liczb równa się drugiej (nie licząc dzielników
 przez samą siebie).
*/#include <iostream>
#include<math.h>
using namespace std;

int main(void)
{
    unsigned liczba1, liczba2;
    int i, temp=0;
    bool k, q; //zmienna logiczna
    
    /*wprowadzenie liczby pierwszej i drugiej*/
    cout<<"\n\n\tPodaj pierwsza liczbe: ";
    cin>>liczba1;
    cout<<"\n\n\tPodaj druga liczbe: ";
    cin>>liczba2;
    
         /*Wyznaczenie dzielników dla liczby1*/
        
        for(i = 1; i <= (liczba1 / 2); i++)
        {
            if ( liczba1 % i == 0)
             temp +=i; //suma dzielników liczby
                        //liczba1
            }
            /* Ustalenie, czy suma dzielników "liczby1"jest równa
             liczbie2. Jeżeli tak liczb1 i liczba2 są
             liczbami zaprzyjaźnionymi"*/
            
             if (temp == liczba2)
                k = true;
                else
                k = false;
                 temp = 0;
                
                 /* Ustalenie, czy suma dzielników "liczby2"jest równa
             liczbie1. Jeżeli tak liczb2 i liczba1 są
             liczbami zaprzyjaźnionymi"*/
                
                 for(i = 1; i <= (liczba2 / 2); i++)                
                if(liczba2 % i == 0)
                 temp +=i;
                if (temp == liczba1)
                q = true;
                else
             q = 0;
         if (k == true && q == true) // sprawdzenie czy dane dwie liczby sa liczbami zaprzyjaźnionymi
             cout<<"\nPodane dwie liczby sa liczbami zaprzyjaznionymi.";
             else
             cout<<"\nPodane dwie liczby nie sa liczbami zaprzyjaznionymi.";    
            
             getchar();
             getchar();
             return 0;
         } 
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT