Liczby Euklidesa
Kod był wyświetlany 2491 razy.
  /*
 Name: Liczby Euklidesa
 Copyright: GPL GNU
 Date: 26-04-10 21:51
 Description: 
e1=2, e2=3
e3=e1*e2+1=7
e4=e1*e2*e3=43
ek=e1*e2...ek-1.
*/
#include<iostream>
using namespace std;

int main(void)
{
  unsigned liczba_euklidesa;
  int tmp,n, e=2;
  
  cout<<"\n\n\t\t\tLICZBY EUKLIDESA";
  cout<<"\n\n\t\tPodaj ile liczb wydrukowac na ekranie: ";
  cin>>n;
  cout<<"\n\n\t\t";
  
  for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      
      if(i==1)
        cout<<"\n\n\t\te1 = 2";
         else if(i==2)
           cout<<"\n\n\t\te2 = 3";        
          else
           {
            
            liczba_euklidesa=e*(e+1)+1;
            e=liczba_euklidesa;
            cout<<"\n\n\t\te"<<i<<" = "<<liczba_euklidesa;
           
           }
       }
    
     
     cin.ignore();
     getchar();
     return 0;
     } 
  
             
             
           
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT