Szyfrowanie z wykorzystaniem tablic z alfabetem angielskim
Kod był wyświetlany 1464 razy.
  /*
 Name: Szyfrowanie z wykorzystaniem tablic z alfabetem angielskim
 Copyright: GPL GNU
 Author: Piotr Wawrzyniak
 Date: 24-01-2007 21:40:09
 Description: 
*/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main ()
{
  char s[100];
  int i=0;
  int x=0;
  int j;
  char a;
  /*Zmiana elementow w ponizszych tablicach zmieni klucz szyfrowania*/
  char s1[]={'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z'};
  char s2[]={'z','y','x','w','v','u','t','s','r','q','p','o','n','m','l','k','j','i','h','g','f','e','d','c','b','a'};
  
  printf("Podaj ciag znakow,aby zakonczyc nacisnij enter\n");
  do
  {
    scanf("%c",&a);
    s[i]=a;
    i++;
    x++;
  }while(a!='\n');
  
  x=x-1;

  printf("\n\n");
  for(i=0;i<x;i++)//Pętla główna
  {
          for(j=0;j<26;j++)//Pętla porównująca elementy z tablicą s1
          {
                   if(s[i]==s1[j])
                   {
                   printf("%c",s2[j]);//szyfr
                   break;
                   }
                   if((s[i] < 97 || s[i] > 122))//jeżeli znak poza elementami tablicy
                   {
                   printf("%c",s[i]);
                   break;
                   }
          }
  }

  getch(); 
  return 0;
  
  
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT