Liczba miejsc pod ostrzałem hetmana na szachownicy
Kod był wyświetlany 2841 razy.
  /*
 Name: Liczba miejsc pod ostrzałem hetmana na szachownicy
 Copyright: GPL GNU
 Date: 09-11-07 15:49 
 Description: 
 Liczba pól atakowanych przez hetmana. wer. 2
*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int n, x, y, i,z,j,k;          //deklaracja zmiennych
  cout<<"Podaj rozmmiar n: ";       //wczytanie danych
  cin>>n;
  cout<<"Podaj wspol x: ";
  cin>>x;
  cout<<"Podaj wspol y: ";
  cin>>y;
  i=2;
  j=0;
  k=0;
  if(x>n-x)                //sprawdzenie czy x czy y znajduje sie
  {                    //krawędzi szchownicy
       x=n-x;
       j=2;
  }
  if(y>n-y)
  {
       y=n-y;
       k=2;
  }
  if(x>y)
  {
      x=y;
      i=i-k;
  }
  else
  i=i-j;                 //wykonanie niezbędnych obliczeń
  z=(n-1)*3 + x*2 - i;
  if(n==1)
  z=0;
  cout<<"liczba pol na ktorych moze zbic hetman to: "<<z<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT