Szachowanie króla gońcami
Kod był wyświetlany 2342 razy.
  /*
 Name: Szachowanie króla gońcami 
 Copyright: GPL GNU
 Date: 31-03-10 15:50
 Description: 
 Sprawdzenie czy gońce szachują króla. Układ figur jest zamieszczony w pliku 
 tekstowym o nazwie szach. 
*/
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
  cout<<"\n\n\tProgram sprawdzający czy król jest szachowany przez Gonca : \n\n";
  // deklaracja danych //
  char tab[8][9];
  int x,y,xk,yk,xg,yg,a,b;
  fstream szach;
  szach.open("szach.txt");
  for(x=0;x<8;x++)
  for(y=0;y<8;y++)
  szach>>tab[x][y]; //wprowadzenie danych do tablicy//
  szach.close();
  for(x=0;x<8;x++)
  for(y=0;y<8;y++)
  if(tab[x][y]=='k')
  {
     xk=x;
     yk=y;
     break;
     }
  for(x=0;x<8;x++)
  for(y=0;y<8;y++)
  if(tab[x][y]=='g')
  {
             xg=x;
             yg=y;
             break;
             }
             // Pobranie danych z pozycją figur //
             a=abs(xk-xg);
             b=abs(yk-yg);
             if(a==b)
             cout<<"\n\n\tPrzy obecnym ustawienu jest szach "<<endl;
             else
             cout<<"\n\n\tKrol nie jest szachowany "<<endl;     
             cin.ignore();
             getchar();
             return 0;
    }  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT