Kod rozwijanych kwadratów
Kod był wyświetlany 1432 razy.
  /*
Name: Kod rozwijanych kwadratów
Copyright: GPL GNU
Author: Przemyslaw Sierocinski
Date:01-05-09 14:25
Description:
Jedna z metod szyfrowania jest znana pod nazwą \\\"kod rozwijanych kwadratów\\\".
Metoda ta szyfruje wiadomość umieszczając jej poszczególne znaki wiersz po
wierszu w kwadratowej macierzy o nieparzystej liczbie wierszy, a następnie
odczytując je zgodnie z ruchem wskazówek zegara w rozwijanej spirali kwadratowej
rozpoczynającej się w środku macierzy.

Jeśli wiadomość nie posiada wymaganej ilości znaków, w celu zapełnienia całej
macierzy, to brakujące literki zastępuje się znakiem gwiazdki(*).

Poniżej dwie kwadratowe macierze o rozmiarze 5x5 pokazujące
kolejność wprowadzania znaków do macierzy oraz kolejność ich wyprowadzania.
Zwróć uwagę, że wyprowadzanie znaków rozpoczyna się dokładnie w środku macierzy,
następnie biegnie w prawo, a później spiralnie dookoła
zgodnie z ruchem wskazówek zegara:

WPROWADZENIE: WYPROWADZENIE:

1 2 3 4 5 21 22 23 24 25
6 7 8 9 10 20 7 8 9 10
11 12 13 14 15 19 6 1 2 11
16 17 18 19 20 18 5 4 3 12
21 22 23 24 25 17 16 15 14 13

Rozszyfrowana wiadomość nie może zawierać końcowych znaków gwiazdki,
które zostały użyte w procesie szyfrowania.
Program kontynuuje odczytywanie wierszy wejściowych i wykonywanie operacji
aż do napotkania operacji innej niż SZYFROWANIE lub ROZSZYFROWYWANIE.
*/

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
int bok,i,j,k,srodek,odleglosc,dlugosc;
string opcja,ciag;
char **macierz;

wprowadzenie_danych:
cout<<"\n\n\tWybierz operacje S - SZYFROWANIE";
cout<<"\n\n\t         R - ROZSZYFROWYWANIE): ";
getline(cin,opcja);

if(opcja.compare("S")==0)
{
      cout<<"\n\tPodaj ciag do zaszyfrowania:\n\t";
      getline(cin,ciag);
      dlugosc=ciag.length();
      bok=(int)sqrt(dlugosc);     //wyznacz bok kwadratu
      if(bok*bok!=dlugosc)       //jezeli zabrakloby miejsca
      bok++;                 //powieksz bok o jeden
      if(bok%2==0)              //jezeli bok jest parzysty
      bok++;                 //to zwieksz bok o jeden

      macierz=new char*[bok];      //dynamiczna tablica dwuwymiarowa
      for(i=0;i<bok;i++)
      {
      macierz[i]=new char[bok];
      for(j=0;j<bok;j++)
      macierz[i][j]='*';         //wyczysc zawartosc gwiazdkami
      }

      srodek=bok/2;           //wyznacz wspolrzedne srodka
      macierz[srodek][srodek]=ciag[0];  //daj pierwszy element w srodek
      odleglosc=1;            //odleglosc elementow od srodka
      k=1;
      while(k<dlugosc)      //dopuki zostalo cos do umieszczenia
      {
      /*Przesuwamy sie w dol */
      for(i=0-odleglosc+1;i<odleglosc+1;i++)
      {
      if(k==dlugosc)       //jezeli to juz wszystko
      break;              //to przerwij
      macierz[srodek+odleglosc][srodek+i]=ciag[k]; //daj element na miejsce
      k++;
                          }
      /*Przesuwamy sie w lewo */
      for(i=0-odleglosc+1;i<odleglosc+1;i++)
      {
      if(k==dlugosc)
      break;
      macierz[srodek-i][srodek+odleglosc]=ciag[k];
      k++;
                          }
      /*Przesuwamy sie do gory */
      for(i=0-odleglosc+1;i<odleglosc+1;i++)
      {
      if(k==dlugosc)
      break;
      macierz[srodek-odleglosc][srodek-i]=ciag[k];
      k++;
                          }
      /*Przesuwamy sie w prawo */
      for(i=0-odleglosc+1;i<odleglosc+1;i++)
      {
      if(k==dlugosc)
      break;
      macierz[srodek+i][srodek-odleglosc]=ciag[k];
      k++;
                          }
      odleglosc++;       //odleglosc od srodka sie zwieksza
      }

      cout<<"\n\tCiag \""<<ciag<<"\" po zaszyfrowaniu:\n\t";
      for(j=0;j<bok;j++)
      {
               for(i=0;i<bok;i++)
               {
               if(macierz[i][j]!='*')
               cout<<macierz[i][j];
                         }
               }
      goto wprowadzenie_danych;
      }

else if(opcja.compare("R")==0)
{
   cout<<"\n\tPodaj ciag do odszyfrowania:\n\t";
   getline(cin,ciag);
   dlugosc=ciag.length();
   bok=(int)sqrt(dlugosc);
   if(bok*bok!=dlugosc)
   bok++;
   if(bok%2==0)
   bok++;
   macierz=new char*[bok];
   for(i=0;i<bok;i++)
   {
   macierz[i]=new char[bok];
   for(j=0;j<bok;j++)
   macierz[i][j]=0;
              }
   char *wynik=new char[dlugosc]; //tablica na wyniki
   for(i=0;i<dlugosc;i++)
   wynik[i]=0;
   srodek=bok/2;

   /* "Inteligentne" uzupalnianie gwiazdkami */
   /* (po spirali od prawego gornego rogu) */
   if(dlugosc<bok*bok)
   {
   k=bok*bok-dlugosc;
   /* Przesuwamy sie w lewo */
   for(i=bok-1;i>0;i--)
   {
   if(k==0)      //jezli juz nie ma wolnych miejsc
   break;       //to przerwij operacje
   macierz[i][0]='*'; //dopelniaj matryce gwiazdkami
   k--;
     }
   /* Przesuwamy sie w dol */
   for(i=0;i<bok-1;i++)
   {
   if(k==0)
   break;
   macierz[0][i]='*';
   k--;
     }
   /* Przesuwamy sie w prawo */
   for(i=0;i<bok-1;i++)
   {
   if(k==0)
   break;
   macierz[i][bok-1]='*';
   k--;
              }
   /* Przesuwamy sie do gory */
   for(i=bok-1;i>1;i--)
   {
   if(k==0)
   break;
   macierz[bok-1][i]='*';
   k--;
   }
   }

   /* Przepisanie ciagu do macierzy */
   j=0;k=0;
   for(i=0;i<dlugosc;k++) //dopuki wszystkie znaki nie zostana przepisane
   {
     if(k==bok)    //kiedy wiersz jest pelny
     {
          k=0;
          j++;  //to przechodz do nizszego
            }
     if(macierz[k][j]!='*') //jezeli miejsce nie jest juz zajete
     {
     macierz[k][j]=ciag[i]; //przepisuj znaki do matrycy
     i++;
     }
     }

   wynik[0]=macierz[srodek][srodek];
   k=1;
   odleglosc=1;

   while(k<dlugosc)
      {
      /*Przesuwamy sie w dol */
      for(i=0-odleglosc+1;i<odleglosc+1;i++)
      {
      if(k==dlugosc)
      break;
      wynik[k]=macierz[srodek+odleglosc][srodek+i];
      k++;
                          }
      /*Przesuwamy sie w lewo */
      for(i=0-odleglosc+1;i<odleglosc+1;i++)
      {
      if(k==dlugosc)
      break;
      wynik[k]=macierz[srodek-i][srodek+odleglosc];
      k++;
                          }
      /*Przesuwamy sie do gory */
      for(i=0-odleglosc+1;i<odleglosc+1;i++)
      {
      if(k==dlugosc)
      break;
      wynik[k]=macierz[srodek-odleglosc][srodek-i];
      k++;
                          }
      /*Przesuwamy sie w prawo */
      for(i=0-odleglosc+1;i<odleglosc+1;i++)
      {
      if(k==dlugosc)
      break;
      wynik[k]=macierz[srodek+i][srodek-odleglosc];
      k++;
                          }
      odleglosc++;       //odleglosc od srodka sie zwieksza
      }

      cout<<"\n\tCiag \""<<ciag<<"\" po odszyfrowaniu:\n\t";
      for(i=0;i<dlugosc;i++)
      cout<<wynik[i];
      cout<<endl;

   goto wprowadzenie_danych;
   }

else
system("pause");
return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT