Szachowanie króla wieżami
Kod był wyświetlany 2554 razy.
  /*
 Name: Szachowanie wieżami króla
 Copyright: GPL GNU 
 Date: 15-10-2007 17:16:47
 Description:
 Program, który wczytuje opis szachownicy 8x8 i sprawdza, czy król jest 
 szachowany przez wieżę. Dla uproszczenia zakładamy, że na szachownicy będzie 
 wyłącznie biały król i pewna liczba czarnych wież (bez czarnego króla). 
 Opis szachownicy to 8 wierszy składających się z 8 znaków o możliwych 
 wartościach K, W lub n, oznaczających odpowiednio króla, wieżę lub puste pole.
 Stan szachownicy został zapisany w pliku tekstowym i przekierowuje wejście 
 do programu. Wykorzystaj tablicę dwuwymiarową.
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main(void)
{
  cout<<"Program analizujacy pobrane dane z pliku tekstowego na temat:"<<endl;
  cout<<"Czy krol jest szachowany przez wieze?"<<endl;
  cout<<"\t\t Autor: Karol Misiak\n\n\n";
  cout<<"W tym pliku tekstowym:"<<endl;
  fstream szachownica;
  char tablica[8][9];
  int i,x,y,l,kp,kd;
  l=0;
  szachownica.open("szachownica.txt");
     for(x=0;x<8;x++)
     for(y=0;y<8;y++)
     szachownica>>tablica[x][y];
  szachownica.close();
  for(x=0;x<8;x++)
     for(y=0;y<8;y++)
     if(tablica[x][y]=='k')
     {
     kp=x;
     kd=y;
     break;
     }
  for(x=0;x<8;x++)
     for(y=0;y<8;y++)
     if(tablica[x][y]=='w')
     if(x==kp||y==kd)
     {
             cout<<"Krol jest szachowany przez wieze";
             l++;
             break;
             }
  if(l==0)
  cout<<"Krol nie jest szachowany przez wieze";
  cout<<endl<<endl;
  system("pause");
  return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT