Konwersja liczby z pomocą funkcji itoa()
Kod był wyświetlany 1903 razy.
  /*
 Name: Konwersja liczby z pomocš funkcji itoa()
 Copyright: GPL GNU
 Date: 25-12-2006 21:08:21
 Description: 
 Konwersja liczby dziesietnej na binarnš, ósemkowš, szesnastkowš
*/

#include<iostream>
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> // W bibliotece tej znajduje sie funkcja itoa()
using namespace std;

     main ()  
     {
     int x, p; 
     char liczba[30];
     
        cout<<"\n\tKonwersja liczby dziesietnej na liczbe o podstawie p\n";
        cout<<"\tPodaj liczbe: ";
        cin>>x;
        cout<<"\n\tPodaj podstawe systemu na jaki ma byc konwertowana liczba: ";
        cin>>p;
             
         itoa(x, liczba, p); // itoa() zamiana liczby typu int na łańcuch znaków ASCII            
         cout<<"\n\tLiczba: "<<liczba;
     
     cin.ignore();
     getchar();
     return 0;
     }
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT