Hetman - rozwiązanie iteracyjne (obiektowe)
Kod był wyświetlany 2196 razy.
  /*
 Name: Hetman - rozwiązanie iteracyjne (obiektowe)
 Copyright: GPL GNU
 Date: 19-09-2007 19:48:31
 Description: 
 Na szachownicy o wymiarach nxn umieść n hetmanów w ten sposób, aby żadne 
 z nich się nie szachowały.
*/

#include <conio.h>
#include <iostream>
using namespace std;

class Hetman
{
  int x,y,w;
  public:
    
  void Inicjuj(int n, int k)
  {
    x=0;y=k;w=n;
  }
  bool CzyBije(int a, int b)
  {
		if(a==x||b==y)
			return true;
    int tmp1=x-a,tmp2=y-b;
		if(tmp1<0)
			tmp1=-tmp1;
		if(tmp2<0)
			tmp2=-tmp2;
		if(tmp1==tmp2)
			return true;
		return false;
  }
  void ZmienPozycje(int a, int b)
  {
    x=a;y=b;
  }
  int ZwrocX()
  {
    return x;
  }
  
};
int main()
{
  cout<<"Podaj n: ";
  int n;
  cin>>n;
  Hetman *tablica=new Hetman[n];
  for(int i=0;i<n;i++)
    tablica[i].Inicjuj(n,i);
	tablica[0].ZmienPozycje(0,0);
  int i=1;
  while(i<n&&i>=0)
  {
    bool czy=false;
    for(int j=0;j<i;j++)
      if(tablica[j].CzyBije(tablica[i].ZwrocX(),i))
      {
        czy=true;
        break;
      }
      if(!czy)
        i++;
      else
      {
        while(tablica[i].ZwrocX()==n-1)
        {
          tablica[i].ZmienPozycje(0,i);
          i--;
        }
        tablica[i].ZmienPozycje(tablica[i].ZwrocX()+1,i);    
      }
  }
	if(i<0)
		cout<<"Dla n rownego "<<n<<" nie istnieje rozwiazanie!";
	else
	{
		char **wynik=new char*[n];
		for(int j=0;j<n;j++)
			wynik[j]=new char[n];
		for(int j=0;j<n;j++)
			for(int z=0;z<n;z++)
			{
				if((z+j)%2)
					wynik[j][z]='x';
				else
					wynik[j][z]='o';
			}
		cout<<"\n\n";
    for(i=0;i<n;i++)
			wynik[tablica[i].ZwrocX()][i]='H';
		for(int j=0;j<n;j++)
		{
			for(int z=0;z<n;z++)
			{
				cout<<wynik[j][z];
			}
			cout<<endl;
		}
	}
  getch();
  return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT