Losowanie pozycji hetmana na szachownicy oraz wyswietlanie pól pod ostrzałem hetmana
Kod był wyświetlany 2275 razy.
  /*
	Name: Losowanie pozycji hetmana na szachownicy oraz wyswietlanie pól pod ostrzałem hetmana
	Copyright: GPL GNU
	Author: WJL
	Date: 09-01-14 21:11
	Description: 
	
*/

#include<iostream>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include<time.h>
using namespace std;

char DajZnak(short int liczba)
{
   
switch(liczba)
{
case 1: return 'a';
case 2: return 'b';   
case 3: return 'c';   
case 4: return 'd';   
case 5: return 'e';   
case 6: return 'f';   
case 7: return 'g';   
case 8: return 'h'; 
}
      
}

int main()
{
 srand(time(NULL));
 short int wiersz,kolumna,i;
 wiersz = rand()%8 + 1;
 kolumna = rand()% 8 + 1;

 cout<<"Pozycja hetmana na szachownicy: "<<DajZnak(kolumna)<<"-"<<wiersz<<endl<<endl;
 
 cout<<"Pola atakowane przez hetmana hetmana: \n";
 cout<<endl;
 
  for(i = 1; i <=8 ; i++)
  {
	if(i == wiersz) 
	continue;
	cout<<DajZnak(kolumna)<<"-"<<i<<endl;   
  }
  
  cout<<endl;
  
	for(i = 1; i <=8 ; i++)
  {
  if(i == kolumna) continue;
  cout<<DajZnak(i)<<"-"<<wiersz<<endl;   
  }  
  
  cout<<endl;
  int k;
  for(k = 1;k<=8 ;k++)
  {
  if(kolumna + k > 8 || wiersz + k > 8) 
  break;
  cout<<DajZnak(kolumna + k)<<"-"<<wiersz + k<<endl;   
  }  
  
  cout<<endl;
   
 for(k = 1;k<=8;k++)
  {
  if(kolumna - k < 1 || wiersz + k > 8)
  break;
  	cout<<DajZnak(kolumna - k)<<"-"<<wiersz + k<<endl;   
  } 
 
 cout<<endl;
 
  for(k = 1;k<=8;k++)
  {
  if(kolumna - k < 1 || wiersz - k < 1) 
  break;
  cout<<DajZnak(kolumna - k)<<"-"<<wiersz - k<<endl;  
  } 
  
  cout<<endl;
  
  for(k = 1;k<=8 ;k++)
  {
  if(kolumna + k > 8 || wiersz - k < 1) 
  break;
  cout<<DajZnak(kolumna + k)<<"-"<<wiersz - k<<endl;   
  } 
  cout<<endl<<endl;
 
 getch();
 return 0;
}
 
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT