Bajt
Kod był wyświetlany 2249 razy.
  /*
 Name: Bajt
 Copyright: GPL GNU
 Date: 31-03-10 20:11
 Description: Napisz program wczytujący 4 dowolne znaki z klawiatury 
        i sprawdzający czy da się z nich ułożyć słowo " bajt "
*/

#include<cstdlib>
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int i=0,suma=0;
  char tekst[4];
  cout<<"Podaj tektst 4 znakowy skaladajacy sie z malych liter: ";
  cin>>tekst;
  while((int)tekst[i]!=98)
  {suma++;
  i++;}
  i=0;
  while((int)tekst[i]!=97)
  {suma++;
  i++;}
  i=0;
  while((int)tekst[i]!=106)
  {suma++;
  i++;}
  i=0;
  while((int)tekst[i]!=116)
  {suma++;
  i++;}
  if(suma>12)
  cout<<endl<<"Nie mozna ulozyc slowa bajt :("<<endl<<endl;
  else
  cout<<endl<<"Mozna utworzyc slowo bajt :)"<<endl<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT