Zastosowanie twierdzenia sinusów i cosinusów
Kod był wyświetlany 2350 razy.
  /*
 Name: Zastosowanie twierdzenia sinusów i cosinusów
 Copyright: GPL GNU
 Date: 02-05-10 09:17
 Description: 
*/
#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<math.h>
using namespace std;

   int main(void)
   {
   float radian= 57.296;
   char znak;
   float a,b,c; //boki trojkata
   float alfa, beta,gama; //kąty 
         //zgodnie z kierunkiem ruchu zegara
   
   /*twierdzenie sinusow: 
   W dowolnym trójkącie stosunek boku do sinus kąta 
   przeciwległego jest wiekością stałą i równa się średnicy
   kołą opisanego na tójkącie.
   a/sin(alfa)=b/sin(beta)=c/sin(gama)*/
   
   /*twierdzenie cosinusow: kwadrat dowolnego boku równa się 
   sumie kwadratow pozostałych bokow minus pododwojony iloczyn
   pozostałych bokow oraz cosinusa kąta zawartego między tymi bokami.
   c^2=a^2+b^2-2*a*b*cos(gama)*/   
   
   cout<<"\n\n\tZASTOSOWANIE TWIERDZENIA SINUSOW I COSINUSOW \n\n";
   cout<<"\t\tPodaj dlugosc 'a' boku trojkata: ";
   cin>>a;
   cout<<"\n\t";
   
   cout<<"\n\tCzy znasz dlugosc drugiego boku ?\n";
   cout<<"\n\t\tJesli Tak nacisnij klawisz t\n";
   cout<<"\n\t\tJesli Nie nacisnij klawisz n:\n\n ";
   cout<<"\n\t\t"<<"Nacisnij klawisz:" ;
   cin>>znak;
    if(znak=='n')
    {
   cout<<"\n\n\tPodaj wartosc kata przyleglego w stopniach: ";
   cin>>beta;
   cout<<"\n\n\tPodaj wartosc drugiego kata w stopniach: ";
   cin>>gama;
   alfa=180-beta-gama;
   b=sin(beta/radian)*a/sin(alfa/radian);
   c=sin(gama/radian)*a/sin(alfa/radian);
    }
   else
    {
   cout<<"\n\n\tPodaj dlugosc drugiego boku 'b': ";
   cin>>b;
   cout<<"\n\n\tCzy znasz dlugosc trzeciego boku 'c': ";
   cout<<"\n\n\t\t jesli Tak nacisnij klawisz t";
   cout<<"\n\n\t\tjesli Nie nacisnij klawisz n";
   cin>>znak;
   cout<<"\t\t";
   if(znak='n')
   {
   cout<<"\n\n\tPodaj wartosc kata: ";
   cin>>gama;
   c=sqrt(a*a+b*b-2*a*b*cos(gama/radian));
   alfa=a*sin(gama/radian/c);
   alfa=radian*asin(alfa);
   beta=180-alfa-gama;
   }
   else
   {
    cout<<"Podaj dlugosc trzeciego boku: ";
    cin>>c;
    gama=(a*a+b*b-c*c)/(2*a*b);
    gama=radian*acos(gama);
    alfa=radian*asin(a*sin(gama/radian)/c);
    beta=180-alfa-gama;
    }}
    cout<<"\n\n\tBok a: "<<a;
    cout<<"\n\n\tBok b: "<<b;
    cout<<"\n\n\tBok c: "<<c;
    cout<<"\n\n\tKat alfa: "<<alfa;
    cout<<"\n\n\tKat beta: "<<beta;
    cout<<"\n\n\tKat gama: "<<gama;
    
    cin.ignore();
    getchar();
    return 0;
    }
    
   
     
   
   
   
   
   
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT