Zmiana koloru tekstu i tła
Kod był wyświetlany 3450 razy.
  /*
 Name: Zmiana koloru tła i tekstu
 Copyright: GPL GNU
 
 Date: 14-12-2007 22:59:43
 Description: 
*/

#include <iostream>
#include <windows.h>


using namespace std;

int main()
{
 int i=0;

 cout<<"\n\n\tTO jest tekst.......................\n";

/*---------------------------Zmiana koloru tekstu---------------------*/
  
  HANDLE konsola = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  
  SetConsoleTextAttribute (konsola,1);
  cout << "\n\n\tTO jest tekst.......................\n";
  
  SetConsoleTextAttribute (konsola,2);
  cout << "\n\n\tTO jest tekst.......................\n";
  
  SetConsoleTextAttribute (konsola,3);
  cout << "\n\n\tTO jest tekst.......................\n";
  
  SetConsoleTextAttribute (konsola,4);
  cout << "\n\n\tTO jest tekst.......................\n";
  
  SetConsoleTextAttribute (konsola,5);
  cout << "\n\n\tTO jest tekst.......................\n";
  
  SetConsoleTextAttribute (konsola,6);
  cout << "\n\n\tTO jest tekst.......................\n";
  
  SetConsoleTextAttribute (konsola,7);
  cout << "\n\n\tTO jest tekst.......................\n";
  
  SetConsoleTextAttribute (konsola,8);
  cout << "\n\n\tTO jest tekst.......................\n";
  
  SetConsoleTextAttribute (konsola,9);
  cout << "\n\n\tTO jest tekst.......................\n";
  
  SetConsoleTextAttribute (konsola,10);
  cout << "\n\n\tTO jest tekst.......................\n";
  
  SetConsoleTextAttribute (konsola,11);
  cout << "\n\n\tTO jest tekst.......................\n";
  
  SetConsoleTextAttribute (konsola,12);
  cout << "\n\n\tTO jest tekst.......................\n";
  
  SetConsoleTextAttribute (konsola,13);
  cout << "\n\n\tTO jest tekst.......................\n";
  
  SetConsoleTextAttribute (konsola,14);
  cout << "\n\n\tTO jest tekst.......................\n";
  
  SetConsoleTextAttribute (konsola,15);
  cout << "\n\n\tTO jest tekst.......................\n";  
  cout<<"\n\n";
  system("pause"); 


  
/*------------------------Zmiana koloru tła -------------------*/
 
  cout<<"\n\nZmiana koloru tekstu.......\n\n";
  system("COLOR E");
  getchar();
  
  cout<<"\n\nKolejna zmiana koloru tekstu i tła";  
  system("COLOR F1");
  
  cout<<"\n\nPo nacisnieciu dowolnego klawisz,zostanie wyswietlona pomoc dla polecenia COLOR....";
  
  system("pause");
  system("cls"); 
  system("COLOR, i"); 
  
  return 0;
 }
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT