Wieże Hanoi ver. 2
Kod był wyświetlany 2167 razy.
  /*
 Name: Wieże Hanoi ver. 2 - rekurencja 
 Copyright: GPL GNU
 Author: WJL
 Date: 06-07-09 08:55
 Description: Wieże Hanoi
*/

#include <iostream>
using namespace std;

void hanoi (char a, char b, char c, int n)
   {	
	
  if (n ==1)
	cout <<"\t\t"<< a << " --> " << c<<endl;
	else
    {
	hanoi('a','c','b',n-1);
  cout <<"\t\t"<<'a' << " --> "<< 'c'<<endl;;
	hanoi('b','a','c',n-1);
    }
  }

	int main()
  {
   int n;
   
    cout<<"\n\n\t\t\tWIEZE HANOI\n\n";
    cout << "\n\n\t\t"<<"ile krazkow: ";
	
    cin >> n;
    	cout<<endl<<endl;
		hanoi(1,2,3,n);
	
  cin.ignore();
  getchar();
  
  return 0;
  }  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT