Wieże Hanoi ver. 3
Kod był wyświetlany 2361 razy.
  /*
 Name: Wieże Hanoi ver.3
 Copyright: GPL GNU
 Author: WJL
 Date: 06-07-09 16:04
 Description: Wieza A - 1, B - 0, C - 2
*/

#include<iostream>
using namespace std;

void WiezaHanoi(int n,int a, int b)
   {
   if(n==1)
   {
   cout<<"Przenies dysk nr "<<n<<" z wiezy "<<a<<" na wieze --> "<<b;
   cout<<"\n";
   }
   else 
   {
    WiezaHanoi(n-1,a,3-a-b);
    cout<<"Przenies dysk nr "<<n<<" z wiezy "<< a<<" na wieze --> "<<b;
    cout<<"\n";
    WiezaHanoi(n-1,3-a-b,b);
   }
   } 
  
  int main()
  {
  int a,b,n;
  cout<<"\n\n\tPodaj z ilu krazkow sklada sie wieza: "; 
  cin>>n;  
  cout<<"\n\n";
  WiezaHanoi(n,1,2);
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
 }
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT