Wyszukiwanie lidera ver. 2
Kod był wyświetlany 1155 razy.
  /*
 Name: Wyszukiwanie lidera ver. 2
 Copyright: GPL GNU
 Date: 26-02-09 11:55
 Description: Liderem jest liczba ktora w zbiorze wystepuje wiecej niz n/2 razy
*/

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int n;
 int i,j,max;
 int w;//wartożć lidera
 bool t;
 int licznik;//licznik występowania lidera
 cout<<"\n\n\t Ile elementow zawiera zbior: ";
 cin>>n;
 cout<<"\n\n\tPodaj liczbe maksymalna w zbiorze: ";
 cin>>max;
 int*tab=new int[n];
 cout<<"\n\n\t Podaj wartosc potencjalnego lidera: ";
 cin>>w;
 srand((unsigned)time(NULL));
 for(i=0;i<n;i++)
 if(rand()%2)
 tab[i]=rand()%(max+1);
 else
 tab[i]=w;
 licznik=1;
 if(!licznik)
 t=false;
 else
 {licznik=0;
 for(i=0;i<n;i++)
 if(w==tab[i])
 licznik++;
 t=licznik>n/2;}
 cout<<"\n\n";
 for(i=0;i<n;i++)//tablica
 cout<<tab[i]<<"\t";
 if(t)
 cout<<"\n\n\t Liczba "<<w<<" wystepuje w zbiorze "<<licznik<<" razy. Jest LIDEREM";
 else
 cout<<"\n\n\t BRAK LIDERA";
 delete []tab;
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT