Wyszukiwanie k-tego największego elementu
Kod był wyświetlany 1242 razy.
  /*
 Name: Wyszukiwanie k-tego największego elementu
 Copyright: GPL GNU
 Author: Magdalena Tukaj
 Date: 28-02-09 18:19
 Description: W zbiorze liczb wyszukac element, od którego jest w tym
        zbiorze dokładnie k-1 elementów większych.
*/

#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
 {
 int n,max;
 int i,j;
 int k;

 do
 {
 cout<<"\n\n\tPodaj ile jest elementow w zbiorze: ";
 cin>>n;
 cout<<"\n\n\tPodaj maksymalny element w zbiorze: ";
 cin>>max;
 cout<<"\n\n\t Podaj k: ";
 cin>>k;
 if(n<=0||max<k)
 cout<<"\n\n\tBlad danych ";
 }
 while(n<=0||max<k);

 int *tab=new int[n];
 srand((unsigned)time(NULL));
 for(i=0;i<n;i++)
 tab[i]=rand()%100+1;
 for(j=0;j<n-1;j++)//posortowanie zbioru
 for(i=0;i<n-1;i++)
 if(tab[i]>tab[i+1])
 swap(tab[i],tab[i+1]);

 cout<<"\n\n";
 for(i=0;i<n;i++)
 cout<<tab[i]<<"\t";

 cout<<"\n\n\t "<<k<<"-ty najwiekszy element to "<<tab[n-k]<<" i znajduje sie on na pozycji "<<(n-k)+1;
 delete[]tab;
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}
   
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT