Najpopularniejszy element w ciągu
Kod był wyświetlany 1940 razy.
  /*
 Name: Najpopularniejszy element w ciągu 
 Copyright: GPL GNU
 Date: 27-04-09 22:18
 Description: Wyznacz "najpopularniejszy" element w ciągu, czyli element 
 występujący największą liczbę razy. Zaprojektuj jak najszybszy algorytm 
 wyznaczania najpopularniejszego elementu ciągu oraz oszacuj liczbę 
 wykonywanych przez niego operacji (czas działania) jako funkcję od liczby 
 elementów w ciągu. Zaprogramuj swój algorytm i zastosuj go do ciągów 
 znajdujących się w plikach dane5-1.txt, dane5-2.txt, dane5-3.txt. W przypadku,
 gdy w ciągu jest więcej niż jeden najpopularniejszy element, jako wynik 
 podajemy dowolny z nich. Na przykład dla ciągu 1, 3, 5, 1, 3 poprawną 
 odpowiedzią jest zarówno 1, jak i 3 (oba elementy występują dwa razy). 
 Wpisz poniżej najpopularniejsze elementy dla poszczególnych ciągów:

*/

#include<iostream>
#include<fstream>
using namespace std;
int nwe(int *tab,int n)
{
  int p=1,i,f=0,g=0,x,j,temp,suma=0,ptab[n];

  for(i=0;i<n;i++)//Pętla główna
  {
  x=tab[i];

                for(j=0;j<n;j++)//Pętla zliczająca powtórzenia liczby x w tablicy tab
                 {
                    if(x==tab[j])
                    f=f+1;
                 }
                    if(f>g)//Przypisanie maksymalnej częstości
                    {
                     ptab[0]=x;
                     g=f;
                     }

                if(f==g)//Gdy częstość jest taka sama
                {
                 temp=0;
                    for(j=0;j<p;j++)//Sprawdzenie czy liczba x nie jest już zawarta w ptab
                        {
                     if(ptab[j]==x)
                        temp++;
                        }
                         if(temp==0)//jeżeli nie jest zawarta
                            {
                            ptab[p]=x;
                            suma=suma+f;
                            p++;
                            }
                         }
                         f=0;
                         }
                         suma=suma+g;

                if(suma==n)//Gdy liczby występują z taką samą częstością
                {
                 cout<<"\n\nNie ma w zbiorze liczby wystepujacej najczesciej";
                }
                else//Wyświetlenie wyniku
    {
     for(i=0;i<p;i++)
     cout<<"\n\tLiczba "<<ptab[i]<<" wystepuje "<<g<<" razy";
    }
    }
int main()
{
  int *tab1=new int[100],i,licznik=0;

  ifstream plik1("dane5-1.txt");
  plik1>>tab1[i];
  while(plik1)
  {
        i++;
        licznik++;
        plik1>>tab1[i];
  }

  cout<<"\n\tWystepowanie najczesciej wystepujacych liczb\n\tw pliku dane5-1.txt : \n";
  nwe(tab1,licznik);

  int *tab2=new int[1000];
  i=0,licznik=0;
  ifstream plik2("dane5-2.txt");
  plik2>>tab2[i];
  while(plik2)
  {
        i++;
        licznik++;
        plik2>>tab2[i];
  }

  cout<<"\n\n";
  cout<<"\n\tWystepowanie najczesciej wystepujacych liczb\n\tw pliku dane5-2.txt : \n";
  nwe(tab2,licznik);

  int *tab3=new int[10000];
  i=0,licznik=0;
  ifstream plik3("dane5-3.txt");
  plik3>>tab3[i];
  while(plik3)
  {
        i++;
        licznik++;
        plik3>>tab3[i];
  }

  cout<<"\n\n";
  cout<<"\n\tWystepowanie najczesciej wystepujacych liczb\n\tw pliku dane5-3.txt : \n";
  nwe(tab3,licznik);

getchar();
getchar();
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT