Zamiana wierszy z kolumnami a liczba maksymalna
Kod był wyświetlany 1269 razy.
  /*
 Name: Wyszukiwanie liczby minmalnej w tablicy
 Copyright: GPL GNU
 Date: 07-04-10 09:31
 Description: 
*/

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
  {
   int i,min;
   int tab[100]; //deklaracja tablicy 100 -elementowej
   /* generowanie 100 zapisem do tablicy maksymalna liczba
    losowana to 1000, minimalna 1 */
   cout<<"\n\n";
   srand(time(0));
   for(i=0; i<100;i++)
     {
     tab[i]=rand()%1000 +1; //generowanie liczb z przedziału <1,1000>
                 // z zapisem do tablicy tab[i]
     cout<<tab[i]<<"\t";  // wypisanie wygenerowanych liczb na ekranie
     }
     tab[0]=min;// przyjmujemy początkowo,że pierwszy element tablicy jest elementem
           // minimalnym
     /*szukamy w tablicy elementu minimalnego tj.
     sprawdzamy czy wartosc ementu w tablicy tab[i] 
     jest mniejsza od minimalnego jeżeli tak to zmiennej min przypisujemy
     wartosc elemntu tab[i];
     */
     for(i=0; i<100; i++)
     {
     if(tab[i]<min)
     min=tab[i];
     }
     cout<<"\n\nElement minimalny w tablicy to: "<<min;
     
     cin.ignore();
     getchar();
     return 0;
     }
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT