średnia arytmetyczna z liczb
Kod był wyświetlany 2013 razy.
  /*
 Name: Średnia z n liczb - petla while()
 Copyright: GPL GNU
 Author: WJL
 Date: 23-05-10 14:03
 Description: 
*/


#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int n,liczba,i=1;;
  int suma=0;
  float srednia;
  cout<<"Podaj z ilu liczb chcesz obliczyc srednia ";
  cin>>n;
  cout<<"\n\n\tPodaj liczby: \n\n";
  while(i<=n)
  {
  cin>>liczba;
  suma+=liczba;
  i++;
  srednia=(float)suma/n;
  }
  cout<<"\n\n\tSrednia arytmetyczna z tych liczb to: "<<srednia<<endl;

  
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;  
 }
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT