Zasada funkcjonowania pętli z warunkiem while(i), while(!i) i do...while(i), do...while(!i)
Kod był wyświetlany 1142 razy.
  /*
 Name: While() - zasada działania pętli while(a)
 Copyright: GPL GNU
 Author: WJL
 Date: 23-05-10 15:56
 Description: 
*/

#include<iostream>
using namespace std;
int i=-10;

int main()
{
  
cout<<"\n\n\tZasada dzialania petli while(i)\n\n";

while(i) //dopóki i<>0 wykonuj
{
   
  cout<<i<<"\t";
  i++;
  
}
cout<<"\n\n";
cout<<"\n\n\tZasada dzialania petli while(!i)dla i= -10 z krokiem i++ \n\n";

while(!i) //dopóki i=0 wykonuj
{
   
  cout<<i<<"\t";
  i++;
  
}

cout<<"\n\n";
cout<<"\n\n\tZasada dzialania petli do... while(!i);\n\n";

do
{
   
  cout<<i<<"\t";
  i++;
}
while(!i); //dopóki i=0 wykonuj
  
cout<<"\n\n\tZasada dzialania petli do... while(i);\n\n";
cout<<"\n\tDla warunku jak powyzej - Petla nieskonczona ";

cin.ignore();
getchar();
return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT