Ciąg arytmetyczny liczb nieparzystych
Kod był wyświetlany 1980 razy.
  /*
Name: Ciąg arytmetyczny liczb nieparzystych
Date: 23-03-08 15:50
Description:Ciąg arytmetyczny liczb nieparzystych
*/

 #include<iostream>
 using namespace std;

 unsigned ciag(int n);

 int main()
   {
    int a;

       cout<<"\n\n\tCIAG ARYTMETYCZNY LICZB NIEPARZYSTYCH (ITERACJA)\n\n";
       cout<<"\n\tPodaj n: ";
       cin>>a;

       for(int i=0;i<a;i++)

       cout<<"\n\n\tWyraz ciagu "<<i+1<<": "<<2*i+1;;


        cin.ignore();
        getchar();
        return 0;
    }
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT