Anagram (matura 2010) ver. 2
Kod był wyświetlany 2272 razy.
  /*
 Name: Anagram
 Copyright: GPL GNU
 Date: 01-06-10 18:28
 Description: Matura 2010 - zad.4 Anagram
*/
#include<fstream>
using namespace std;

unsigned int abc[20][5];  //globalna tablica przechowująca litery alfabetu zawarte w słowach zapisane jako liczby

void sort()       //sortowanie przez wybór
{
   for(int i=0;i<5;i++)
   for(int j=0;j<20;j++)
   for(int a=j+1;a<20;a++)
   if(abc[a][i]<abc[j][i])
   {
           swap(abc[a][i],abc[j][i]);
           }
   }

bool anagram()    //funkcja sprawdzająca czy 5 słów jest anagramami
{
   for(int i=0;i<20;i++)
   {
   if((abc[i][0]!=abc[i][1])||(abc[i][0]!=abc[i][1])||(abc[i][0]!=abc[i][2])||(abc[i][0]!=abc[i][3])||(abc[i][0]!=abc[i][4]))
   return false;
   }
   return true;   
   }

int main()
{
  string slowa[200][5];
  
  ifstream czytaj("anagram.txt");
  
  for(int i=0;i<200;i++)     //czytanie danych
  for(int j=0;j<5;j++)
  czytaj>>slowa[i][j];
  
  czytaj.close();
  
  ofstream pisza("odp_4a.txt");
  ofstream piszb("odp_4b.txt");
  
  for(int i=0;i<200;i++)
  {
      if((slowa[i][0].length()==slowa[i][1].length())&&(slowa[i][0].length()==slowa[i][2].length())&&(slowa[i][0].length()==slowa[i][3].length())&&(slowa[i][0].length()==slowa[i][4].length()))
      {
      pisza<<slowa[i][0]<<" "<<slowa[i][1]<<" "<<slowa[i][2]<<" "<<slowa[i][3]<<" "<<slowa[i][4]<<endl;
      
      for(int a=0;a<20;a++)          //zerowanie tablicy
      for(int z=0;z<5;z++)
      abc[a][z]=0;
      
      for(int j=0;j<slowa[i][0].size();j++)  //wpisywanie liter do tablicy
      {
          abc[j][0]=slowa[i][0].at(j);
          abc[j][1]=slowa[i][1].at(j);
          abc[j][2]=slowa[i][2].at(j);
          abc[j][3]=slowa[i][3].at(j);
          abc[j][4]=slowa[i][4].at(j);
          }
      sort();
      
      if(anagram()==true)
      piszb<<slowa[i][0]<<" "<<slowa[i][1]<<" "<<slowa[i][2]<<" "<<slowa[i][3]<<" "<<slowa[i][4]<<endl;
      }
  }
  
  pisza.close();
  piszb.close();
  
  return 0;
  }
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT