Anagram (matura 2010)
Kod był wyświetlany 6108 razy.
  /*
 Name: Anagram (matura 2010)
 Copyright: GPL GNU
 Author: Przemyslaw Sierocinski
 Date: 31-05-10 20:48
 Description: 
  
Anagram to słowo powstałe z innego słowa przez przestawienie liter. Przez słowo rozumiemy w tym zadaniu dowolny ciąg (malych) liter alfabetu łacińskiego.

  Przykłady anagramów:
    dla słowa: barok – korba, robak, arobk, rokab, orkab …
    dla słowa: ranty – tyran, narty, ntyra, natyr, ytnar …
  
  W pliku tekstowym anagram.txt znajduje się 200 wierszy zawierających 
  po 5 słów w każdym wierszu. Słowa oddzielone są znakiem odstępu. 
  Długość każdego ze słów wynosi od 1 do 20 znaków.
  
  Przykład:
    abcd cdba dbac cbad dcba
    barbakan xle ala foto otof
    smok ayszkm lampa ayszkm bakara
    skok arabanta oko agnieba dyskietka
    ……
    
  Napisz program w wybranym przez siebie języku programowania, za pomocą 
  którego wykonasz poniższe polecenia:
    
    a) Wyszukaj w pliku anagram.txt te wiersze, w których wszystkie słowa 
    znajdujące się w danym wierszu mają taką samą liczbę znaków. Zapisz te 
    wiersze w pliku odp_4a.txt.
    b) Wyszukaj w pliku anagram.txt wszystkie wiersze tekstu, w których 
    wszystkie słowa są anagramami pierwszego słowa w danym wierszu. Zapisz 
    te wiersze w pliku odp_4b.txt.
    
    Dziala, ale nie jest do konca prawidlowe.
*/

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
using namespace std;

int main()
{
  bool anagram;
  int i,n,alfabet[5][26];
  unsigned l,j,k;
  string tmp;
  vector<string> dane;
  ifstream wej("anagram.txt");
  ofstream a("odp_4a.txt"),b("odp_4b.txt");
  if(!wej||!a||!b)
  {
    cout<<"\n\n\tBlad pliku.";
    getchar();
    return 0;
    }
  
  /* wczytanie danych */
  for(n=0;!wej.eof();n++) 
  {
    wej>>tmp;
    dane.push_back(tmp);
    }
  n--; 
  wej.close();
  
  /* a) */
  for(i=0;i<n;i+=5)
  {
    l=dane[i].length();
    if(l==dane[i+1].length()) // Dlugosci...
    {              // wszystkich...
      if(l==dane[i+2].length()) // piecu...
      {              // slow...
        if(l==dane[i+3].length()) // z linii...
        {              // sa...    
          if(l==dane[i+4].length()) // rowne.
          {
            for(j=0;j<5;j++)
            a<<dane[i+j]<<" "; // przepisz linie do odp_4a.txt
            a<<endl;
          
            /* b) */
            anagram=true;
            
            for(j=1;j<5;j++) // jesli ktores slowo
            if(dane[i]==dane[i+j]) // jest takie samo jak pierwsze
            anagram=false; // to nie jest jego anagramem
            // if(!anagram)
            // continue;
            
            for(j=0;j<5;j++) 
              for(k=0;k<26;k++)
              alfabet[j][k]=0; // wyzerowanie tablicy na litery
              
            for(j=0;j<5;j++) // dla kazdego slowa
              for(k=0;k<l;k++) // dla kazdego jego znaku
              alfabet[j][dane[i+j][k]-'a']++; // zliczenie liter
              
            for(k=0;k<26;k++) // dla kazdej litery alfabetu
            { // porownanie jej wystapien w kazdym slowie
              if(alfabet[0][k]==alfabet[1][k])
                if(alfabet[1][k]==alfabet[2][k])
                  if(alfabet[2][k]==alfabet[3][k])
                    if(alfabet[3][k]==alfabet[4][k])
                    continue; // jesli rowne - nastepny cykl
              anagram=false; // to nie anagramy
              break;
              }
            
            if(anagram)
            {
              for(j=0;j<5;j++)
              b<<dane[i+j]<<" "; // przepisz linie do odp_4b.txt
              b<<endl;
              }
            }  
          }
        }
      }
    }
  a.close();
  b.close();
  
  cout<<"\n\n\tGotowe. Sprawdz pliki odp_4a.txt i odp_4b.txt.";
  getchar();
  return 0;
} 
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT