Para slow (matura 2009)
Kod był wyświetlany 4186 razy.
  /*
 Name: Para slow (matura 2009)
 Copyright: GPL GNU
 Author: Przemyslaw Sierocinski
 Date: 30-05-10 13:49
 Description: 
    
    Mając daną parę słów A i B, można znaleźć najkrótsze słowo C, które 
    będzie zawierać w sobie oba dane słowa A i B. 
    Przyjmijmy, że słowa zawierają wyłącznie znaki ‘0’ i ‘1’.
  
  Przykłady:
    * dla A = 10011101 oraz B = 111
      słowo C = A, ponieważ A zawiera w sobie słowo B
    * dla A = 10011101 oraz B = 1100
      słowo C = 110011101 (wspolna czesc: 100)
    * dla A = 10011101 oraz B = 1010
      słowo C = 100111010 (wspolna czesc: 101)
    * dla A = 10011101 oraz B = 000
      słowo C jest wynikiem sklejenia słów A i B, w dowolnej kolejności,
      np. C = 10011101000 lub C = 00010011101
      
  W pliku tekstowym o nazwie dane.txt, znajdują się pary słów utworzonych ze 
  znaków „0” i „1”. Każda para słów umieszczona jest w osobnym wierszu pliku, 
  słowa oddzielone są od siebie pojedynczym znakiem odstępu.
  Liczba znaków w pierwszym słowie każdej pary słów jest nie mniejsza niż 
  liczba znaków w drugim słowie.
  Odpowiedzi do podpunktów: a, b, c umieść w pliku o nazwie zad_5.txt, wyniki
  z podpunktu d w pliku o nazwie slowa.txt. 
  Odpowiedzi poprzedź literą oznaczającą dany podpunkt.
  Korzystając z danych zapisanych w pliku o nazwie dane.txt, 
  wykonaj poniższe polecenia:
    
    a) Podaj, ile słów spośród wszystkich słów umieszczonych w pliku o 
    nazwie dane.txt, to palindromy (słowa, które czytane od przodu i od tyłu
    sa takie same).
    b) Podaj, ile par słów (A, B) zapisanych w pojedynczych wierszach pliku 
    o nazwie dane.txt, ma tę właściwość, że słowo B jest zawarte wewnątrz 
    słowa A.
    c) Podaj, ile par słów (A, B) zapisanych w pojedynczych wierszach pliku 
    o nazwie dane.txt, ma tę właściwość, że jedyną możliwością utworzenia 
    słowa C jest sklejenie słów A i B.
    d) Dla każdej z par słów (A, B) umieszczonych w kolejnych wierszach 
    pliku o nazwie dane.txt:
     • utwórz najkrótsze słowo C zawierające w sobie oba słowa z danej pary;
     • zapisz skonstruowane przez Ciebie słowa wynikowe C w pliku tekstowym
     o nazwie slowa.txt, każde słowo w osobnym wierszu, w kolejności
     odpowiadającej parom (A, B) z pliku o nazwie dane.txt.

*/

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{
  bool spr;
  int i,j,n,p,l1,l2;
  string *dane,s1,s2;
  ifstream wej("dane.txt");
  ofstream wyniki("zad5.txt"),slowa("slowa.txt");
  if(!wej||!wyniki||!slowa)
  {
    cout<<"\n\n\tBlad pliku.";
    getchar();
    return 0;
    }
  
  for(n=0;!wej.eof();n++) // przeliczenie ilosci slow w pliku
  wej>>s1;
  n--;

  dane=new string[n]; // dynamiczna tablica na dane
  
  wej.clear();
  wej.seekg(0,ios::beg); // przewiniecie pliku do poczatku
  for(i=0;i<n;i++) // wczytanie danych
  wej>>dane[i];
  
  wej.close(); // zamkniecie pliku z danymi
  
  /* a) */
  for(i=0,p=0;i<n;i++)
  {
    spr=true;
    s1=dane[i];
    l1=s1.length();
    for(j=0;j<l1/2;j++)
    {
        if(s1[j]!=s1[l1-1-j])
        { // porownanie liter w tej samej odleglosci od srodka slowa
          spr=false;
          break;
          }
        }
    if(spr==true)
    p++;
    }
  
  wyniki<<"a): "<<p;
  
  /* b) */
  for(i=0,p=0;i<n;i+=2)
    if(dane[i].find(dane[i+1])!=string::npos) // A zawiera B
    p++;
  
  wyniki<<"\nb): "<<p;
  
  /* c) */
  for(i=0,p=0;i<n;i+=2)
  {
    s1=dane[i];
    s2=dane[i+1];
    if(s1.find(s2)!=string::npos)
    continue; // jezeli A zawiera B to nie trzeba sklejac
    l1=s1.length();
    l2=s2.length();
    spr=true;
    for(j=1;j<l2;j++)
    {
      if(s1.compare(0,l2-j,s2.substr(j,l2-j))==0)
      { // porownanie poczatku A z koncem B
        spr=false;
        break;
        }
      if(s1.compare(l1-l2+j,l2-j,s2.substr(0,l2-j))==0)
      { // porownanie konca A z poczatkiem B
        spr=false;
        break;
        }
      }
    if(spr)
    p++;
    }
  
  wyniki<<"\nc): "<<p;
  
  wyniki.close(); // zamkniecie pliku z wynikami
  
  /* d) */
  slowa<<"d):\n";
  for(i=0;i<n;i+=2)
  {
    s1=dane[i];
    s2=dane[i+1];
    if(s1.find(s2)!=string::npos)
    { 
      slowa<<s1<<endl; // C = A
      continue;
      }
    l1=s1.length();
    l2=s2.length();
    spr=true;
    for(j=1;j<l2;j++)
    {
      if(s1.compare(0,l2-j,s2.substr(j,l2-j))==0)
      { // porownanie poczatku A z koncem B
        spr=false;
        slowa<<s2.substr(0,j)<<s1<<endl; // C = ( B \ (A n B) ) u A
        break;
        }
      if(s1.compare(l1-l2+j,l2-j,s2.substr(0,l2-j))==0)
      { // porownanie konca A z poczatkiem B
        spr=false;
        slowa<<s1<<s2.substr(l2-j,j)<<endl; // C = ( A \ (A n B) ) u B
        break;
        }
      }
    if(spr)
    slowa<<s1+s2<<endl; // C = A u B
    }
  slowa.close(); // zamkniecie pliku z utworzonymi slowami
  
  cout<<"\n\n\tGotowe. Sprawdz pliki zad5.txt i slowa.txt.";
  getchar();
  return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT