Cena binarna
Kod był wyświetlany 2818 razy.
  /*
 Name: Cena binarna
 Copyright: GPL GNU
 Author: Mateusz Nowicki
 Date: 02-06-10 19:55
 Description: Matura podstawowa 2009 - zad.2i
 
 W Dwójkolandii tradycyjnie ceny w sklepach są podawane w systemie dwójkowym.
Ze względu na rosnący ruch turystów z innych krajów, gdzie wciąż obowiązuje system
dziesiętny, rząd Dwójkolandii postanowił, że handlowcy mają obowiązek umieszczania cen
w obu systemach.
Zaproponuj handlowcom metodę przeliczania cen z systemu dwójkowego na dziesiętny
i zapisz ją w postaci algorytmu w wybranej przez siebie notacji (lista kroków, schemat
blokowy lub język programowania, który wybrałeś/aś na egzamin). Uwzględnij, że ceny
są podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Specyfikacja:
Dane: s – napis złożony z ciągu zer i jedynek, przecinka oraz dwóch cyfr po przecinku
(każda cyfra to 0 lub 1). Napis przed przecinkiem nie jest pusty.
Wynik: w – liczba oznaczająca wartość w systemie dziesiętnym liczby podanej w systemie
dwójkowym w postaci napisu s.
Wejście
111,11
Wyście
7,75
*/
#include<iostream>
using namespace std;

int pow(int n, int y)  //potęga
{
  if(y==0)
  return 1;
  else
  return n*pow(n,y-1);
  }

int bintodec(string bin)    //konweter z systemu binarnego na dziesiętny
{
  int x=0;
  for(int i=0;i<bin.size();i++)
  {
      if(bin.at((bin.size()-1)-i)=='1')
      x=x+pow(2,i);
      }
  return x;
  }

int main()
{
  string s, zl, gr;
  float w;
  bool przecinek;
  int tmp;

  cout<<"Podaj cene w formie binarnej z dokladnoscia do 2 miejsc po przecinku"<<endl;
  cin>>s;

  for(tmp=0;tmp<s.size();tmp++)    //przygotowywanie zmiennych pod przyjęcie odpowiednich danych
  if(s.at(tmp)==',')
  {
  zl.resize(tmp);
  break;
  }
  gr.resize(2);

  for(int i=0;i<zl.size();i++)    //przepisywanie danych
  zl.at(i)=s.at(i);

  for(int i=0;i<gr.size();i++)    //jak wyżej
  gr.at(i)=s.at(i+tmp+1);

  w=bintodec(zl)+(static_cast<float>(bintodec(gr))/4);   //przeliczanie ceny na system dziesiętny...

  cout<<"\n\n\tCena w systemie dziesietnym wynosi "<<w;   //...i zwracanie w postaci dziesiętnej

  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
  }
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT