Silnia - sume z kolejnych elementów tablicy zawieracjącą ilosc elementow silni.
Kod był wyświetlany 1551 razy.
  /*
 Name: Silnia - sume z kolejnych elementow
    tablicy zawieracjącą ilosc elementow silni.
 Copyright: GPL GNU
 Date: 04-06-10 12:39
 Description: 
 Opis działania algorytmu:
 Program inicjuje f-kcje ss ktora oblicza silnie.
 W dalszej czesci programu, oblicza on sume z kolejnych elementow
 tablicy zawieracjaca ilosc elementow silni.
*/

#include <iostream>
#include<stdlib.h>
using namespace std;

unsigned ss(int n)
{ if(n==0)
 return 1;
 else
 return n*ss(n-1);
}
int main()
     {

     int lol;
     int i;
     int suma=0;
     int n;
     cout<<"\nObliczanie sumy silni";
     cout<<"\nPodaj ostatnia silnie (nie przekraczaj wartosci 12) ";
     cin>>n;
     int tab =new int[n];

 if(n>12)
 {
 cout<<"\n Przekroczyles zakres";
 cout<<"\n";
 system("pause");
 }

cout<<"\n";
cout<<" Silnie liczb ";
for(i=1;i<=n;i++)
{
tab[n]=ss(i);
cout<<"\n";
cout<<i<<" to "<<tab[n];


 suma=suma+tab[n];
}
cout<<"\n";
cout<<"Suma silni wynosi ";
cout<<suma;
cout<<"\n\n\n";
system("pause");

}

      
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT