Mandaty
Kod był wyświetlany 2295 razy.
  /*
 Name: Mandaty
 Copyright GPL GNU
 Author: Adam Kuziemski
 Date: 21-05-09 16:44
 Description: Obliczanie liczby głosów uzyskanych w wyborach
*/
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
using namespace std;
///////////////////////////////
struct partia
{
 int glosy, mandaty;

 partia (int a = 0) : glosy(a), mandaty(0) {}

 float wsp (string txt)
 {
  if (txt == "dhondt") return glosy / (mandaty + 1);
  if (txt == "sainte") return glosy / (2 * mandaty + 1);
  if (txt == "sainte_mod")
  {
   if (!mandaty) return glosy / 1.4f;
   return glosy / (2 * mandaty + 1);
  }
 }
 float wsp (int v, int s)
 {
  return (glosy * s * 1.0f) / v;
 }
};
///////////////////////////////
void rozdaj (vector<partia>&, int, string);
void dhondt (int*, int, int);
void sainte (int*, int, int);
void sainte_mod (int*, int, int);
void hare (int*, int, int);
///////////////////////////////
int main ()
{
 string nazwa;

 cout <<"Podaj nazwe pliku wraz z rozszerzeniem: ";
 cin >> nazwa;

 ifstream plik (nazwa.c_str());

 if (!plik)
 {
  cout <<"Podany plik nie istnieje.";
  return 1;
 }

 int ilosc_partii, do_rozdania, *glosy = 0;

 plik >> ilosc_partii >> do_rozdania;

 glosy = new int [ilosc_partii];

 for (int i = 0; i < ilosc_partii; ++i)
  plik >> glosy[i];

 dhondt (glosy, ilosc_partii, do_rozdania);
 sainte (glosy, ilosc_partii, do_rozdania);
 sainte_mod (glosy, ilosc_partii, do_rozdania);
 hare (glosy, ilosc_partii, do_rozdania);

 delete [] glosy;
 return 0;
}
///////////////////////////////////////
void rozdaj (vector<partia>& partie, int mandaty, string txt)
{
 int n = 0;
 float wsp, max;

 for (int i = 0; i < mandaty; ++i)
 {
  wsp = 0.0f, max = 0.0f;

  for (int k = 0; k < partie.size(); ++k)
  {
   wsp = partie[k].wsp(txt);

   if (wsp > max)
   {
    max = wsp;
    n = k;
   }
  }
  partie[n].mandaty += 1;
 }
}

void dhondt (int* glosy, int ile, int mandaty)
{
 vector <partia> partie;

 for (int i = 0; i < ile; ++i)
  partie.push_back(glosy[i]);

 rozdaj (partie, mandaty, "dhondt");

 cout <<"Metoda d'Hondt'a:\n\n";

 for (int i = 0; i < partie.size(); ++i)
  cout <<"Partia "<< i + 1 <<" - "<< partie[i].mandaty <<" mandatow.\n";

 cout <<'\n';
}

void sainte (int* glosy, int ile, int mandaty)
{
 vector <partia> partie;

 for (int i = 0; i < ile; ++i)
  partie.push_back(glosy[i]);

 rozdaj (partie, mandaty, "sainte");

 cout <<"Metoda Sainte-Lague:\n\n";

 for (int i = 0; i < partie.size(); ++i)
  cout <<"Partia "<< i + 1 <<" - "<< partie[i].mandaty <<" mandatow.\n";

 cout <<'\n';
}

void sainte_mod (int* glosy, int ile, int mandaty)
{
 vector <partia> partie;

 for (int i = 0; i < ile; ++i)
  partie.push_back(glosy[i]);

 rozdaj (partie, mandaty, "sainte_mod");

 cout <<"Zmodyfikowana metoda Sainte-Lague:\n\n";

 for (int i = 0; i < partie.size(); ++i)
  cout <<"Partia "<< i + 1 <<" - "<< partie[i].mandaty <<" mandatow.\n";

 cout <<'\n';
}

void hare (int* glosy, int ile, int mandaty)
{
 vector <partia> partie;
 vector <float> wsp;
 int mc = 0;
 int suma = 0;

 for (int i = 0; i < ile; ++i)
 {
  partie.push_back(glosy[i]);
  suma += partie[i].glosy;
 }

 for (int i = 0; i < partie.size(); ++i)
 {
  wsp.push_back(partie[i].wsp(suma, mandaty));
  partie[i].mandaty = static_cast<int>(wsp[i]);
  wsp[i] -= partie[i].mandaty;
  mc += partie[i].mandaty;
 }

 while (mc < mandaty)
 {
  float max = -1.0f;
  int n = 0;

  for (int i = 0; i < partie.size(); ++i)
  {
   if (wsp[i] > max)
   {
    n = i;
    max = wsp[i];
   }
  }

  partie[n].mandaty += 1;
  ++mc;
  wsp[n] = 0;
 }

 cout <<"Metoda Hare-Niemeyer'a:\n\n";

 for (int i = 0; i < partie.size(); ++i)
  cout <<"Partia "<< i + 1 <<" - "<< partie[i].mandaty <<" mandatow.\n";
}
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT