Hetman matura 2007 ver. 2
Kod był wyświetlany 1805 razy.
  /*
 Name: Hetman
 Copyright: GPL GNU
 Author: Mateusz Nowicki
 Date: 15-06-10 19:14
 Description: Matura 2007 zad.2
 Podaj specyfikacj. i zapisz algorytm (w postaci listy krokow, schematu blokowego 
 lub w języku programowania), ktory dla dowolnej dodatniej liczby całkowitej n <= 50 
 i położenia hetmana (x, y) na szachownicy o wymiarach nx n , gdzie 1<= x<, y <= n, 
 pozwoli obliczyć liczba pol atakowanych przez tego hetmana.
*/
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int x, y, n;
  
  cout<<"Podaj rozmiar planszy"<<endl;
  cin>>n;
  cout<<"Podaj wsporzedna hetmana x"<<endl;
  cin>>x;
  cout<<"Podaj wspolrzedna y"<<endl;
  cin>>y;

/*Hetman bije zawsze n-1 pól w kierunkach poziomych i pionowych. Dla przekątnej biegnącej 
rosnąco od lewej do prawej bije tyle pól ile brakuje x i y do 1 i n, przez co dla x>y y-1 i n-x, a dla y>=x x-1 i n-y. Dla przekątnej biegnącej malejąco od lewej do prawej suma współrzędnych pól wynosi zawsze tyle samo, a pól jest zawsze o jeden mniej niż suma x+y, 
nie licząc pola zajmowanego przez hetmana wynosi to x+y-2. Zatem...*/
  if(x>y)   //...dla x>y      
  cout<<"\n\nHetman bije "<<(2*y)+(3*n)-5<<" pol";     //2(n-1)+y-1+n-x+x+y-2=2n-2+2y+n-3=2y+3n-5
  else       //...a dla y<=x
  cout<<"\n\nHetman bije "<<(2*x)+(3*n)-5<<" pol";     //2(n-1)+x-1+n-y+x+y-2=2n-2+2x+n-3=2x+3n-5
  
  
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
  }  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT