cin.get() i cin.gcount()
Kod był wyświetlany 1954 razy.
  /*
 Name: Funkcja cin.get() i cin.gcount()
 Copyright:GPL GNU 
 Date: 05-07-10 17:46
 Description: 
*/
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
  char tab[80];
  
  int liczba;
  cout<<"\n\n\tPodaj tekst:\n\n";
  
  cin.get(tab,80); //pobranie znakow wprowadzanych bez ogranicznika. 
           //trzeci parametr funkcji domyslnie jest ustawiony jako enter 
  cout<<"\n\n";
  liczba = cin.gcount(); // funkcja zliczająca liczbe znakow w tekscie
   
  cout<<"Liczba znakow: "<<liczba;
  cout<<"\n\nWprowadzono tekst: \n\n";
  cout<<tab;
  cout<<"\n\n";
        
  getchar();
  getchar();
  return 0;
}
   
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT