cin.getline() z jawnym ogranicznikiem - 3 parametr funkcji
Kod był wyświetlany 1834 razy.
  /*
 Name: Funkcja cin.getline() z jawnym ogranicznikiem - 3 parametr funkcji
 Copyright:GPL GNU 
 Date: 05-07-10 17:46
 Description: 
*/
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
  char tab[80];
  
  int liczba;
  cout<<"\n\n\tPodaj tekst:\n\n";
  
  /* pobranie znakow wprowadzanych z ogranicznikiem, trzeci parametr funkcji jest ustawiony jako 'a' znak ten jest wczytywany przez funkcje getline dlatego też liczba znaków przy wpisaniu słowie Agat jest 3 a nie 2 */
 
  cin.getline(tab,80,'a');  // ogranicznik litera a       
  cout<<"\n\n";
  
  liczba = cin.gcount(); //funkcja zliczająca liczbe znakow w tekscie
  cout<<"Liczba znakow: "<<liczba;
  
  cout<<"\n\nWprowadzono tekst: \n\n";
  cout<<tab;
  cout<<"\n\n";
         
  system("pause");
  return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT