Ciąg Lucasa
Kod był wyświetlany 2868 razy.
  /* 
Name:Obliczanie n wyrazow ciągu Lucasa 
Copyright: GPL GNU 
Date: 12.02.2009 
Description:Obliczanie n wyrazow ciągu Lucasa 
Liczby Lucasa tworzone są w taki sam sposób jak 
liczby Fibonacciego, jednak początkowe liczby 
są równe 2,1. Każda następna liczba Lucasa 
jest sumą dwóch poprzednich. 
*/ 

#include<iostream> 
using namespace std; 

unsigned long int lucas(int i) 
{ 

  if(i==1) 
  return 2; 
  if(i==2) 
  return 1; 
  else 
  return lucas(i-1)+ lucas(i-2); 

  } 
int main() 
 { 
 int n,i; 
 cout<<"\n\n\t\t"<<"OBLICZANIE N WYRAZOW CIAGU LUCASA <=40\n\n"; 
 cout<<"\n\n Podaj liczbe wyrazow ciagu: "; 
 cin>>n; 

if(n<1||n>40) 
  { 
   cout<<"\n\n\t\tBLAD DANYCH"; 
   cin.ignore(); 
   getchar(); 
  } 
else 
  { 
   cout<<"\n\n"; 
   for(i=1;i<=n;i++) 
   cout<<i<<" wyraz ciagu wynosi: "<<lucas(i)<<"\n\n"; 
  } 

 cin.ignore(); 
 getchar(); 
 return(0); 
 } 
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT