Liczby Amstronga
Kod był wyświetlany 2387 razy.
  /*
 Name: Liczba Amstronga 
 Copyright: GPL GNU
 Date: 03-04-10 13:46
 Description: 
 Należy napisać program znajdujący wszystkie liczby Amstronga w zadanym 
 przedziale <a, b>. Liczba Amstronga jest liczbą równą sumie sześcianów swoich 
 cyfr, np. 153: 1 + 125 + 27 = 153.
*/

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{int a,b,c,d;
cout<<"Podaj dolna granice przedzialu: "<<endl;
cin>>a;
cout<<"podaj gorna granice przedzialu: "<<endl;
cin>>b;
c=b-a;
c++;
int tablica[c],i,suma,q;
for(i=0;a<=b;a++)
{tablica[i]=a;  
 i++;}
cout<<"Liczby Amstronga w tym przedziale to:"<<endl;
for(i=0;i<c;i++)
{d=1;
while(d<=tablica[i])
d=d*10;
d=d/10;
suma=0;
while(d>=1)
{q=tablica[i]/d;
q=q%10;
q=q*q*q;
suma=suma+q;
d=d/10;}
if(suma==tablica[i])
cout<<tablica[i]<<"\t";
        }  
  cout<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT